Acquisitie bij gemeenten-Verkopen niks voor mij

transitie van begeleiding uit de AWBZ naar gemeenten

Het ministerie van VWS omschrijft de transitie van begeleiding uit de AWBZ naar gemeenten als volgt:

‘Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe wet; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. Ook de functie extramurale begeleiding gaat over van de AWBZ naar de Wmo. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk worden voor de nieuwe aanvragers en vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die op dit moment extramurale begeleiding ontvangen in de AWBZ.’

Hoe de continuïteit van zorg voor kwetsbare cliënten borgen?

De begeleiding die ambulante cliënten krijgen bij de ondersteuning van hun dagelijks leven, verzorging, alsmede leren en werken, worden dus overgeheveld naar de gemeenten. Na overheveling kan iedere gemeente zelf beslissen op welke manier zij de beperkingen van zelfredzaamheid van burgers compenseert. Veel gemeenten kiezen daarvoor aanknopingspunten uit Nieuw Welzijn in plaats van individuele begeleiding.

Het is straks in de Wmo ook  aan de zorgorganisatie om duidelijk te maken waar hun doelgroep en andere kwetsbare burgers behoefte aan hebben en de gemeenten te beïnvloeden en adviseren op welke manier invulling kan worden gegeven aan hun nieuwe taken. Je staat voor de taak om bij de gemeenten aan te geven hoe de begeleiding in de Wmo vorm te geven en de continuïteit van diensten en vooral het leven van je cliënten te borgen.

http://zin-in-zorg.nl/2012/acquisitie-bij-gemeenten-verkopen-niks-voor-mij/Nieuwe deskundigheid

Het concreet maken en in de praktijk brengen hiervan vraagt nieuwe deskundigheid van de medewerkers (ook de leidinggevenden en het hoger management). Het betekent het opbouwen en warm houden van relatienetwerk met de gemeenten.

 

Acquisitie bij gemeenten? Verkopen niks voor mij

Medewerkers moeten ‘acquisitiegesprekken’ gaan voeren met besluitvormers in de gemeente en  de taal spreken van wethouder en ambtenaar. Maar hoe doe je dat op een manier die bij jou en je organisatie past?

meedenken en oplossingen bieden ‘leuk!’

Bij Zin-in-Zorg zijn we volop bezig met ontwikkeling en uitvoering van dienstverlening op dit terrein, zoals training en coaching(-on-the-job) over:

  • Netwerken en samenwerking: waar, hoe en wanneer?
  • Acquisitie bij gemeenten: verkopen ‘niks voor mij’, meedenken en oplossingen bieden ‘leuk!’
  • Ik ben het visitekaartje van de organisatie: uitstraling, non-verbale communicatie, bij je zelf blijven, kracht en zelfvertrouwen, blokkades.
  • Acquisitiegesprekken voeren en oefenen: voorbereiding, antenne, agenda, aandacht, aanbod, afstemming en vervolgacties
  • Coachen, motiveren en activeren van medewerkers in de transitie van de Wmo
  • Basis communicatieve vaardigheden: vragen stellen, doorvragen, actief luisteren, aansluiten en doorgaan, samenvatten…….

Maar ook:

  • Aanpassen competentieprofiel aan veranderende eisen aan en taken van medewerkers
  • Competentiescan van medewerkers; wat heeft medewerker al in huis op b.v. relatiebeheer en waar moet nog aan gewerkt worden?
  • Oplossingen om binnen het opleidingsstelsel en de CAO tot financiering en functiewaardering te komen

Reactie deelnemers

De deelnemers die deze week geoefend hebben in relatiegesprekken met wethouders en gemeenteambtenaren waren het over één ding vrijwel allemaal eens: Oefenen met concrete praktijksituaties en daarop feedback krijgen van collega’s en trainer is spannend, maar OH ZO NUTTIG!

Willen jullie hier ook mee aan de slag?

Bel met Wies Vink: 06-51832505 of neem contact met ons op via info@zin-in-zorg.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *