Van zorgen voor naar zorgen dat…

http://zin-in-zorg.nl/diensten/zin-in-zorg-en-de-gemeente/Door de kabinetscrisis gaat het allemaal iets langer duren, maar de begeleiding nieuwe stijl in de Wmo gaat er toch echt komen. De transitie van begeleiding uit de Awbz naar de gemeenten in de Wmo, is niet alleen een overheveling maar ook een hervorming.

Dus aan de slag met activering, inzet van vrijwilligers, versterken van het netwerk en eigen kracht. Dat doet een zorgaanbieder niet meer alleen, maar samen met haar partners in de wijk.

…Van zorgen naar activeren, op weg naar zelfredzaamheid, wijkgerichte samenwerking… In ieder beleidsstuk van gemeenten en zorgaanbieders worden deze kreten volop gehoord en opgeschreven.

Het concreet maken en in de praktijk brengen van dit beleid is een vraagstuk apart. Wat steeds duidelijker wordt, is dat investeren in de nieuwe deskundigheid van medewerkers (ook de leidinggevenden en hoger management) een belangrijk voorwaarde is om daadwerkelijk te slagen.

Bij Zin-in-Zorg zijn wij daarom ook volop bezig met de ontwikkeling en uitvoering van dienstverlening op dit terrein, zoals:

  • Visie en draagvlak op inzet vrijwilligers en mantelzorg bij de cliënt
  • Intake op basis van kwaliteiten in plaats van beperking.
  • Versterken Eigen Kracht
  • Netwerken
  • Coachen en activeren
  • Opzetten van samenwerkingsverbanden
  • Aanpassen competentieprofiel
  • Competentiescan van medewerkers
  • Oplossingen om binnen het opleidingsstelsel en de Cao tot financiering en functiewaardering te komen.

Willen jullie hier ook mee aan de slag?

Bel met Wies Vink: 06-51832505 of neem contact met ons op via info@zin-in-zorg.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *