Competentiescan Werken in de gemeenten

Email ons via info@zin-in-zorg.nl of bel naar 06-51832505

Competentieassessment voor medewerkers en leidinggevenden

competentiescan werken in de gemeenten‘Van zorgen voor naar zorgen dat…’  Wat betekent dat voor de competenties van de medewerkers en leidinggevenden?

Wat steeds duidelijker wordt, is dat investeren in de deskundigheid van medewerkers, ook de leidinggevenden en hoger management – een belangrijke voorwaarde is om daadwerkelijk te slagen bij het kantelen van zorg en welzijn.

Competentiescan Werken in de gemeente

Bij Zin-in-Zorg zijn wij daarom op verschillende manieren actief  met de  competenties die noodzakelijk zijn om in de Wmo resultaten neer te zetten. Onder meer met de inzet van de competentiescan voor de professionals in de Wmo. Met het afnemen van de competentiescan komt er overzicht: Weten waar je staat en wat er nog te doen valt, om goed te functioneren in de wijk’.

Welke competenties zijn voor medewerkers in de wijk bijvoorbeeld onmisbaar?

  • Activerende coaching en begeleiding
  • Organiseren
  • Delegeren
  • Samenwerken
  • Netwerken
  • Ondernemen
  • Zelfstandigheid

Is het noodzakelijk dat medewerkers gekanteld meedoen in de wijk?

Zo ja, dan is het ook prioriteit dat iedere medewerker weet waar zij/hij staat en wat er nog nodig is om kennis en vaardigheden te versterken.

Met de Competentiescan Werken in de gemeente van Zin-in-Zorg worden de competenties per medewerker in kaart gebracht. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van wat al goed gaat en welke competenties nog verder versterkt moeten worden, om daadwerkelijk gekanteld aan het werk te gaan. De uitslag van de scan is het startpunt voor de ontwikkeling van de medewerker zelf, het team en de organisatie.

Prijzen

De Wmo competentiescan en rapportage zijn al mogelijk vanaf € 97,- per persoon, exclusief 21% BTW. De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers en maatwerk. Wij werken samen met een testpsycholoog en maken gebruik van een gevalideerde test.

Meer weten?

Neem contact met ons op of meld je aan via wvink@zin-in-zorg.nl of bel  06-51832505.

Zin-in-Zorg – Contact www.zin-in-zorg.nl