Intervisie

Email ons via info@zin-in-zorg.nl of bel naar 06-51832505

intervisieIntervisie in team en/of tussen vakgenoten is een laagdrempelige en effectieve manier om te verbeteren en van elkaar te leren. De kwaliteit van zorg en begeleiding is enorm gebaat bij dienstverleners die reflecteren op het proces, zichzelf en anderen.

Wij zijn dan ook fan van intervisie voor onszelf en anderen. Door onze methodische aanpak zijn wij goed in staat openheid in een groep tot stand te brengen en ieders kwaliteiten optimaal te benutten. Vandaar dat wij als Zin-in-Zorg de opstart en/of begeleiding intervisiegroepen voor medewerkers en management in ons aanbod hebben opgenomen. Onze inzet om intervisie in een organisatie of team op gang te helpen en te versterken, verschilt in aard en omvang. We sluiten graag aan bij wat er al is.

Wij gaan graag in gesprek over de mogelijkheden en de beste aanpak op maat. Wij werken inzichtgevend en tegelijkertijd praktisch. Deze insteek geeft de mogelijkheid en de toerusting om in talloze situaties zelf oplossingen te vinden. Gaandeweg het proces wordt onze inbreng overbodig.

Resultaten Intervisie

  • Ontwikkelgericht werken: reflectie en leren van, met en aan elkaar, om met elkaar op een hoger plan te komen.
  • Medewerkers nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het primair proces. Knelpunten en problemen worden aangepakt.
  • Daadwerkelijke invulling voor leidinggeven en leiding nemen nieuwe stijl: coachend leidinggeven.
  • Verbinding op gezamenlijke drijfveren  met erkenning van en waardering van de verschillen.

Definitie Intervisie:
Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbeterd. Anders dan bij supervisie is er geen hiërarchische situatie waarin iemand de leiding heeft.
Bron: Wikipedia

Geïnteresseerd? De mogelijkheden en ideeën verkennen?
Neem contact op of bel direct met Wies Vink: 06 51832505.

Zin-in-Zorg – Contact www.zin-in-zorg.nl