Training Samenwerken met de gemeente

Samenwerken met de gemeente is meedenken in oplossingen

samenwerken met de gemeenteMet de start van de transities Wmo, Jeugdwet en Participatiewet is er al veel contact met de gemeente(n). 2015 was nog een overgangsjaar, met behoud van rechten voor bestaande cliënten uit de voormalige  Awbz.

In 2016 gaan veel gemeenten andere (innovatieve) contracten afsluiten, herindiceren en meer selecteren tussen zorg- en welzijnsorganisaties. Hoe blijf je als vertegenwoordiger van een zorg- en/of welzijnsorganisatie op een positieve manier in gesprek?

Verkopen niks voor ons

“Verkopen niks voor ons”…maar hoe zorg je dat de gemeente met jullie wil samenwerken? Al snel wordt gedacht, verkopen is niks voor zorg- en welzijnsorganisaties. Echter zonder goed contract is er geen continuïteit voor cliënten en medewerkers. De dienstverlening onder de aandacht brengen van de gemeente en een samenwerking tot stand brengen is ook een vorm van ‘verkoop’. Verkopen door effectief samenwerken, onderhandelen en netwerken.

Meer handvatten nodig, denk eens aan onze:

Training Samenwerken met de gemeente

Dit trainingsprogramma biedt hiervoor de handvatten. Een programma dat de praktijk ondersteunt, want daar ligt de grote uitdaging.

De uitdaging om de continuïteit voor de leefdoelen van de cliënt te waarborgen, terwijl de dienstverlening  blijft innoveren. Partner zijn en blijven bij de gemeentelijke transities. Commercieel (leren) denken en handelen op een manier die past bij zorg en welzijn, de cliënten, de gemeente, de medewerkers en de organisatie.

Samenwerken met de gemeente vraagt om deskundigheid van alle betrokkenen: de professionals, leidinggevenden en het hoger management in de zorg en de gemeenten zelf.

Het betekent: het opbouwen of versterken van het relatienetwerk met de gemeenten en in de samenwerkingsverbanden. Invloed uitoefenen en/of  ‘Acquisitiegesprekken’ voeren met besluitvormers en de taal spreken van wethouder, manager en beleidsambtenaren.

Slagvaardig de samenwerking met de gemeente aan gaan!

In de training Samenwerken met de gemeente komt het volgende aan de orde:

 • samenwerken met de gemeenteEffectief te netwerken, samenwerken en positioneren.
 • Innovatief meedenken en oplossingen bieden in een gemeente.
 • Blokkades, weerstand en randvoorwaarden herkennen om naar ‘buiten’ te gaan en  het visitekaartje van de organisatie te zijn.
 • Acquisitiegesprekken voeren en oefenen, inclusief voorbereiding, antenne, agenda, aandacht, aanbod, afstemming en vervolgacties.
  • Het belang van jullie zorg- en diensten voor de samenleving over te brengen.
  • In een gesprek in te spelen op de vraag van de gemeenten.
  • De gunfactor te versterken.
  • De mogelijkheden van de eigen organisatie te verbinden aan de versterking van zelfredzaamheid.
  • In een gesprek de kansen voor  de transitie te koppelen aan de vernieuwing van de eigen organisatie.
 • Bewust om te gaan met het effect van je gedrag en daarin bij te sturen.
 • Er direct mee aan het werk te gaan.

Onze aanpak in de training

samenwerken-met-de-gemeente/Bij de start van de training gaan we eerst in op het transitie denken, de visie op zelfredzaamheid en bakens welzijn nieuwe stijl. De inhoud wordt afgestemd met de opdrachtgever. We steken in op het aanwezige kennisniveau, zodat er voldoende kennis is om te gaan oefenen. De training wordt mede gegeven door een expertadviseur / trainer met expertise Wmotransities, die dagelijks met gemeenten en zorgaanbieders samenwerkt. Acquisitievaardigheden worden geoefend met een ervaren salestrainer.

Interactief

In deze interactieve training staat het ‘leren door te doen en mee te maken’ voorop. Met andere woorden deelnemers passen het geleerde direct toe in praktische oefeningen. Om zo dicht mogelijk bij de praktijk te blijven, wordt er geoefend  met voorbeelden uit de eigen werksituatie. Deelnemers krijgen individueel advies over ontwikkelpunten en persoonlijke kracht. Aan het einde van de training is er per deelnemer zicht op de persoonlijke aandachtspunten en de kansen en aandachtspunten voor  de organisatie.

Materiaal

Cursusmateriaal bestaat uit een reader met achtergrondinformatie over de transities en commercieel werken en handelen, plus handige kaarten met daarop de vuistregels voor acquisitie en motiverende gespreksvoering. Deelnemers gaan naar huis met plan waarmee ze direct aan de slag kunnen.

Tijdsduur

De training Samenwerken met de gemeente bestaat meestal uit 3 dagdelen en individuele coaching (telefonisch of per mail).
Het is mogelijk de training aan te vullen met een terugkomdag en coaching-on-the-job.

Neem contact met ons op of meld je aan via wvink@zin-in-zorg.nl.

Voor de aanpak in de decentralisaties ook deze trainingen:

Bel met Wies Vink: 06-51832505 of neem contact met ons op via info@zin-in-zorg.nl

Zin-in-Zorg – Contact www.zin-in-zorg.nl