Groepswerker

De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunend teamlid. Hij is vriendelijk, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid. Hij kan luisteren en moedigt anderen aan dat ook te doen. De Groepswerker zoekt naar harmonie en doet zijn best met tact en diplomatie conflicten te voorkomen.

Stabiel, extrovert, weinig overheersend. Stimuleert en ondersteunt de teamleden, bevordert de communicatie en de teamgeest. Hij verbindt mensen en hun activiteiten, is sociaal opmerkzaam en kan goed luisteren. Hij is geschikt voor een leidinggevende rol: groepswerkers dragen bij aan samenwerkende teams.

Met zijn gevoelige antenne en communicatieve vaardigheden bevordert hij de teamgeest en weet hij mensen te verbinden. Heeft een hekel aan conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk keuzes maken en beslissen.

Gedrag dat hij het beste vermijdt:

  • Wegduiken voor confrontaties; juist omdat hij vaak, als de spanning oploopt, heel goed kan aangeven waar het knelpunt zit;
  • Een ‘gezellige’ sfeer creëren waarin te weinig serieus op zaken wordt ingegaan;
  • Bondjes aangaan; samenspannen met één groepslid (soms de underdog) tegen een ander.

Rol

De Groepswerker vervult een belangrijke verbindende rol. Hij is de specie die het team bijeen houdt. De Groepswerker streeft naar eenheid, naar een ‘wijgevoel’ en voorkomt onnodige spanningen en confrontaties.

De Groepswerker is loyaal naar de groep toe. Hij zorgt ervoor dat ieder zijn zegje kan doen en borduurt op een positieve wijze op ieders ideeën voort. De Groepswerker zorgt voor gezelligheid, sfeer en een goed groepsgevoel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *