Reacties van klanten

Vragen? Email ons via info@zin-in-zorg.nl of bel naar 06-51832505

Reacties van klantenStichting Laurens Rotterdam 

Schakelde Zin-in-Zorg in voor trainingen ‘Cliëntgericht werken’ voor medewerkers en leidinggevenden: zorgmedewerkers, of medewerkers in het restaurant, technische dienst, facilitaire dienst, paramedische dienst, receptiemedewerkers, medewerkers dagopvang en leidinggevenden.

Zin-in Zorg dacht mee met de leidinggevenden hoe zij de positieve effecten van de training ‘Cliëntgericht werken’ in de praktijk konden vasthouden en vergroten.

Deze trainingsprogramma’s zijn geheel door trainers van Zin-in-Zorg ontwikkeld en uitgevoerd.

Omvang opdracht.
Een groep van ca. ruim 550 medewerkers en hun leidinggevenden.


Reacties van deelnemers

 • Het dilemmaspel vond ik het meest waardevolle, want ik leerde daardoor beter luisteren en samenvatten, waarbij de cliënt zich meer begrepen voelt.
 • Ik ga nu niet meer in discussie met de cliënt, maar stel open vragen.
 • Ik heb ontdekt dat luisteren belangrijker is dan direct naar een oplossing te zoeken.
 • Mijn collega’s en ik hebben geleerd om het tegen elkaar te zeggen, als we het beter kunnen doen.

Reactie medewerker P&O

Waarmee intensief is samengewerkt bij de organisatie van de trainingen:

 • De samenwerking met Zin in Zorg verliep prettig. Ze zijn snel bereikbaar, korte lijnen en er werd altijd een oplossing gevonden op het moment dat iets niet helemaal verliep volgens planning.
 • Nadat de posters met de ‘onze eigen’ Top 10 op de muur hingen, zag en hoorde ik medewerkers met elkaar praten over hetgeen zij nu anders doen. Één van de slimme ideeën van Zin-in-Zorg om het leereffect na de training te versterken.

Reacties van klantenMarente (v/h WWZ – Mariënstaete – Valent) verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg Voorhout

Zin-in-Zorg ontwikkelde en voerde diverse trainingen uit voor medewerkers en managers in de zorg, technische dienst, facilitaire dienst, paramedische dienst en receptiemedewerkers. De competenties van de medewerkers zijn versterkt door trainingen Belevingsgerichte Zorg en Feedbacktrainingen.

De managers hebben via training, coaching en intervisie handvatten gekregen in coachend leidinggeven vanuit de belevingsgerichte zorg visie. Hoe motiveer je medewerkers die al heel lang een bepaalde werkwijze gewend zijn om anders, cliëntgericht te werken? Om JA te zeggen tegen de cliënt en mogelijkheden te zoeken voor zijn wensen? Hoe neem je weerstanden weg en maak je veranderen leuk en uitdagend?

Ook de implementatie van de zorgreflectie methodiek is een gouden greep gebleken. Deze gestructureerde methode biedt medewerkers het voordeel dat zij elkaar versterken in de samenwerking waarbij ze hun eigen sterktes èn die van collega’s bundelen om het eigen handelen bij te kunnen stellen.

Deze trainingsprogramma’s zijn geheel door trainers van Zin-in-Zorg ontwikkeld en uitgevoerd.

Omvang opdracht:
Een groep van ca. 600 medewerkerkers en managers hebben actieprogramma’s en trainingen gevolgd.


Reactie Opleidingsadviseur Bureau Opleidingen

“Wat hebben de trainingen van Zin-in-Zorg teweeg gebracht?”

“Uit onze enquête kwam naar voren dat, de deelnemers aangaven dat:

 • de behoeften van de bewoners weer bovenaan staan.
 • het werken meer voldoening geeft dan de vroegere werkwijze.
 • het werken nu minder bureaucratisch is.
 • er meer ruimte is om dingen zelf op te pakken.
 • ze minder op de klok letten en dat dat de zorg leuker maakt.

Bewoners vertelden dat:

 • een ieder altijd erg zijn best doet om iets meer van het leven van de bewoner te maken, maar dat het de laatste tijd toch meer naar voren kwam.

Teammanagers ervaren dat:

 • de ondersteuning van coach en trainer Marjanne motiverend is bij het behalen van gewenste resultaten.
 • er bruikbare methodieken zijn  aangereikt; methodieken die praktisch zijn en passend bij de werkcontext.
 • zij meerdere handvatten kregen om hun medewerkers te ondersteunen en het belevingsgericht werken te implementeren.”


Reactie afdelingsmanager Revalidatie ‘Bernardus’ Sassenheim

“Wat hebben de programma’s van Zin-in-Zorg teweeggebracht?”

 • De trainingen belevingsgericht werken zijn heel goed geweest. Belevingsgericht werken is iets wat blijvend belangrijk is. Daarom houden wij vast aan de methodiek van verbeterteams.
 • Medewerkers kunnen beter verwoorden hoe het met de bewoners gaat en of zij het naar hun zin hebben en zich echt thuis voelen.
 • Bewoners zijn meer tevreden over medewerkers. Zij voldoen meer aan hun wensen.
 • Verzorgenden kijken anders naar vragen van onze cliënten dan voor de trainingen. Toen reageerden ze: “het kan niet”. Nu zeggen ze heel vaak: “als dit uw vraag is, gaan we kijken wat we er samen aan kunnen doen”.
 • Er werkt hier weer een unitverpleegkundige die 4 jaar elders heeft gewerkt. Zij zegt: “Het is echt anders nu”.
 • Medewerkers waren veel tijd kwijt aan communicatie en gedoe rond de zusterpost. Nu brengen ze in plaats daarvan weer meer tijd door met bewoners.
 • Medewerkers stimuleren elkaar om eens iets anders met bewoners te gaan doen. Bijvoorbeeld: een groepsgesprek, lunchen met een bewoner, samen met een bewoner de koffie klaarzetten voor de woongroep.
 • Als manager gaf ik het team een eigen budget, wat zij in overleg met bewoners gebruikten om de huiskamer gezelliger te maken. Er is geschilderd, er kwamen nieuwe gordijnen en kleurige planten, een orgel en een vitrinekast. Veel huiselijker.
 • Voorheen kwamen medewerkers veel vragen aan de manager, nu bedenken ze zelf hoe ze in kunnen spelen op vragen en behoeftes van bewoners.
 • De training heeft vooral opgeleverd dat medewerkers op een andere manier zijn gaan luisteren en kijken naar vragen van bewoners. Het heeft hen inzicht gegeven en handvatten die ze toepassen. Voorheen riepen ze vaak nee, nu zeggen ze o ja. Wanneer ze het echt niet weten of iets kan, overleggen ze mij.
 • De methodiek Zorgreflectie die in de trainingen is geintroduceerd, wordt structureel 9 x per jaar ingezet. Zonodig organiseren medewerkers zelf een reflectiegesprek tussendoor. Tijdens de dagevaluatie reflecteren ze vaak spontaan. Ze hebben geleerd elkaar te bevragen en geven elkaar vaker tips.

Reactie: Directeur verpleeghuis ‘De Wilbert’ Katwijk, Marente

“Wat heeft Belevingsgericht werken teweeggebracht?”:

 • Door de training zijn medewerkers zich bewust geworden dat er veel meer mogelijk is dan vroeger, toen men de oude werkwijze – met tijdschema’s – hanteerde.
 • Op individueel niveau geeft iedere verzorgende een bewoner waar nodig extra aandacht en kan zij een vrijwilliger zoeken voor de bewoner om samen naar buiten te gaan.
 • Op afdelingsniveau zijn de tijden van de maaltijden voor de bewoners verschoven; nu heerst er rust tijdens de maaltijden, waardoor bewoners beter eten.
 • Op organisatieniveau is er een bewonersrestaurant gekomen, waar bewoners met hun familie in een prettige ambiance kunnen eten.
 • Door de training zijn we in staat beter in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals kleinschalig wonen. De coaching heeft ons geholpen bij de ontwikkeling van afdelingshoofd naar manager van meerdere afdelingen.
 • We zijn ons als organisatie bewust geworden dat belevingsgericht werken een verandertraject is, waarin nog meer in moet gebeuren.

Thuiszorg Rotterdam, project “Met zorg aan de slag”

Zin-in-Zorg heeft voor Thuiszorg Rotterdam het project ‘Met zorg aan de slag’ mede ontwikkeld en uitgevoerd. Uitkeringsgerechtigden werden opgeleid tot thuishulp en kwamen in dienst van Thuiszorg Rotterdam.

Zin-in-Zorg trainde op persoonlijke ontwikkeling en professionele vaardigheden: klantgerichtheid en bejegening, omgaan met klachten/wensen/vragen, oplossingsgericht werken, basis communicatieve vaardigheden, feedback geven en ontvangen, assertiviteit, conflicthantering etc.

Veel aandacht ging ook uit naar het zelf verantwoordelijkheid nemen voor het op orde brengen en houden van het privéleven als basis voor een goede privé-werkbalans.

Deze trainingsprogramma’s zijn geheel door trainers van Zin-in-Zorg ontwikkeld en uitgevoerd.

Omvang opdracht: 
Het betreft ca. 110 deelnemers. Het programma varieert afhankelijk van het niveau van de trainees van 10 tot 32 dagdelen.

Reactie na de trainingen uit de praktijk van Thuiszorg Rotterdam

Zorgteammanager Thuiszorg Rotterdam 

 • De thuishulpen die deelgenomen hebben aan het project ‘Met zorg aan de slag’ doen hun werk met de klanten écht goed. Ondanks het feit dat sommigen geen ervaring hadden in de zorg, kan ik ze met een gerust hart naar onze klanten laten gaan, ook de ‘wat moeilijkere gevallen’.
 • De medewerkers hebben hun stinkende best gedaan om hun privé-leven goed in te richten op werk.
 • Aan de thuishulpen A die het programma volgden, merk je dat ze initiatief nemen. Initiatief naar de klant toe. De één altijd wat meer dan de ander, maar het initiatief is duidelijk aanwezig. Met initiatief bedoel ik dat ze goed opletten wat de klant nu echt wil en proberen ze daarin samen met de klant zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Je merkt dat aan hun houding en hoe ze over hun werk praten.
 • Wat verder opvalt is, dat als er vragen worden gesteld of problemen aan de orde zijn, de thuishulp eerst zelf probeert deze te beantwoorden of op te lossen. Als dit niet mogelijk is, blijft de vraag niet liggen, maar wordt deze doorgespeeld aan een collega of aan mij. Er wordt dus altijd iets mee gedaan en teruggekoppeld. 


Reactie Praktijkbegeleider thuishulpen A Thuiszorg Rotterdam

 “Wat heeft het opleidingsprogramma teweeg gebracht t.a.v. klantbenadering?”

 • Ik merk aan de thuishulpen die de trainingen volgden dat zij zich sterk hebben ontwikkeld. Ze stellen de klant centraal, luisteren goed naar de klanten en werken met zorg en aandacht voor de klant. Maar doen het ook samen met de klant.
 • Ze zijn zich meer bewust dat klantgerichtheid vaak niet ‘meer doen’ betekent, maar ‘anders doen’. Het is vaak de toon, houding of de manier waarop iets wordt opgepakt en aangepakt die het ‘m doet.
 • Wat ook opvalt, is dat deze thuishulpen geleerd hebben om gevoelsmatig wat meer afstand te houden tot de klant. Daarmee bedoel ik dat klanten als ‘zielig’ gezien konden worden door thuishulpen. Zo’n manier van kijken naar klanten, een dergelijk gevoel hebben bij klanten, kan echter je professionaliteit in de weg staan. Het kan zelfs teweeg brengen dat een klant zich terughoudend opstelt bij het uiten van zijn problemen en vragen bij zijn of haar thuishulp. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil.

Referenties op verzoek beschikbaar

Zin-in-Zorg Delft – 06-51832505 – Contact – KvK 27309830