Netwerk activering en persoonlijke verzorging geen logische combinatie

Eerder Geplaatst op 24 oktober 2013 door Astrid Buis

De juiste balans tussen formele en informele zorg. Eén van de bakens in ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ die worden toegepast bij de uitvoering van de Wmo. Wat is dat precies?

http://zin-in-zorg.nl/2013/sociale-activering-persoonlijke-zorg-wmo/Het komt er op neer dat er samenwerking en balans is tussen de professionele zorgverlener en het onbetaalde netwerk van de cliënt.

Onbetaald netwerk? Dat zijn de mantelzorg, vrijwilligers, buurtgenoten en familie.  Het is dus de bedoeling dat de zorgverlener minder gaat doen en de cliënt en zijn/haar netwerk meer zelf gaan oplossen.

Netwerk activering en persoonlijke verzorging geen logische combinatie

Vaak doemen dan nu schrikbeelden op:

 • Moet ik de buren van mijn cliënt vragen om haar te wassen?
 • Mijn kinderen wonen aan de andere kant van het land, wie zorgt er straks voor mij?
 • Ik heb een full-time baan en een gezin. Het is voor mij onmogelijk om dagelijks bij mijn ouders langs te gaan.

Vanuit de politiek wordt steeds weer geroepen dat het niet de bedoeling is dat we onze oude buurman gaan douchen?

‘Pffffffff…gelukkig. Maar wat dan wel?’

De vraag van een burger zal steeds vaker integraal en in de breedte worden benaderd. Laten we een voorbeeld nemen: Op huisbezoek bij mevrouw De Vries die graag twee keer in de week gedoucht wil worden. Bij deze intake vallen je ook andere zaken op: De vuilniszak wordt niet buitengezet, de garderobe van mevrouw is kapot en vuil, zij komt niet meer buiten en de etenswaren in de koelkast zijn zwaar over de datum.

Het bespreekbaar maken van deze onderwerpen is onderdeel van het werk van de zorgprofessional. Waarbij het ook nog de kunst is van ons vak om oordeel en eigen waarden en normen niet te projecteren op je cliënt. Vroeger maakten we samen met de cliënt uit het voorbeeld en eventueel mantelzorg een zorgplan en werd er met hogere regelmaat vaker per week zorg ingezet.

Nu worden dit soort vraagstukken in relatie met de omgeving opgelost en aangepakt.

‘O.k. lekker beleidszinnetje, maar wat betekent dat?’

Het bespreekbaar maken, signaleren en het douchen van deze cliënt blijft het terrein van de professional. Samen met de cliënt, welzijn, een vrijwilliger, de familie en de buren werk je aan de zelfredzaamheid en ondersteuning die het mogelijk maken dat mevrouw De Vries thuis kan blijven wonen.

‘Hoe gaat het in 2016?’

In 2016 wordt er meer ingezet op zelfredzaamheid, eigen kracht, sociaal netwerk en welzijn.

 • De buren zetten de vuilnisbak buiten en wandelen 1x per week met mevrouw mee naar de filmavond op de ontmoetingsplek, een vrijwilliger loopt ’s avonds met haar terug.
 • De kinderen zijn betrokken bij het op orde houden van de kleding en hebben nu een digitale agenda, zodat de bezoeken beter worden afgestemd.
 • Er is een instructie met pictogrammen gemaakt voor mevrouw. Zij kan hierop kijken hoe ze zich ’s morgens en ’s avonds kan aan- en uitkleden.
 • In de keuken hangt een dergelijke instructie voor het koffiezetten.
 • Verder is er gekeken naar de huishoudelijke hulp. Mevrouw kan de hulp zelf betalen, maar heeft geen idee waar er één te vinden. Via een erkend bemiddelingsbureau voor huishoudelijke hulp komt er 2 uur in de week hulp. De bemiddeling is betaald door de gemeente, het loon door mevrouw zelf.
 • 5 x per week eet mevrouw tussen de middag in het buurtrestaurant. Zij wordt opgehaald door een buurtbewoner met een lichte verstandelijke beperking die het leer-werktraject niveau 1 volgt.

‘Ach… op papier klinkt het allemaal prachtig, maar wat kan ik als verzorgende hieraan bijdragen?’

In deze toekomst zal er een ander beroep worden gedaan op jouw competenties en vaardigheden. Het is goed om kritisch te blijven op de grenzen van de participatiesamenleving, maar nog belangrijker om er nu al mee aan de slag te gaan.

Wil jij en jouw team aan de slag met coaching, netwerkactivering en het organiseren van arrangementen in de wijk? Een bijdrage leveren aan de wijkgerichte aanpak!

Wil je weten hoe het staat met jouw competenties en de Wmo? Dat kan! Vraag dan informatie aan over onze competentiemetingen.

Neem vrijblijvend contact met mij op: Wies Vink,  wvink@zin-in-zorg.nl. 06-51832505

Lees ook deze blogs:

Wmo, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Participatiewet, vraag jij je ook af

Zin-in-Zorg en de gemeente

Zin in maatschappelijke ondersteuning: ‘Van zorgen voor naar zorgen dat….’,  participatiesamenleving en Leren werken..

Wmo, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Participatiewet, vraag jij je ook af

Wat een prachtige woorden, maar:

 • Welke stappen kunnen we nu zetten om daar naar toe te werken?
 • Hou bouw je een relatie op met de gemeente?
 • Wat kunnen wij in ons team doen, om de omslag te maken?
 • Buren, familie en vrienden betrekken bij de zorg? Hoe doe je dat?

Waar te beginnen?

Zin-in-Zorg denkt en doet met je mee over het werken met de gemeente en haar burgers.

Samen met jou geven we hier graag invulling aan, bijvoorbeeld:

 • “Zelfredzaamheid, jouw zorg!”. Het samenstellen van Wmo arrangementen en versterken van zelfredzaamheid → Lees meer
 • “Werken aan je Wmo-competenties”: coaching, activeren, onderhandelen en ondernemen → Lees meer
 • “Samenwerken met de gemeente” Relaties leggen, acquisitie en resultaatgericht onderhandelen → Lees meer
 • “Thuis wonen met dementie.” Arrangementen, risico’s en betrekken omgeving →Lees meer
 • “Wmo spirit en het wijkteam” Hoe organiseer je als leidinggevende en/of als team de Wmo spirit op het werk? Met andere woorden hoe kantelt jouw team? → Vraag informatie aan
 • Vrijwilligers coachen en binden → Vraag informatie aan

Onze visie op werken aan zelfredzaamheid:

Het versterken van zelfredzaamheid, uitgaan van wat wel kan en eigen regie bieden veel kansen voor de inwoners van gemeenten. Ook voor professionals wordt het werk afwisselender en biedt meer uitdaging dan voorheen.

De uitdaging zal steeds zijn om je zelf als professional overbodig te maken en gelijkertijd een vinger aan de pols te houden.

Zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis. Dat is de opdracht van de professional in de wijkgerichte aanpak voor zorg en welzijn. Een verrijking van jouw vak.
Lees hier het voorbeeld over de verjaardag van Marco en hoe mevrouw De Vries met hulp van haar omgeving langer thuis kan blijven wonen.

Aan het werk in de gemeente? Bel met Wies Vink 06-51832505 of mail: wvink@zin-in-zorg.nl

Ken je iemand die dit artikel ook interessant vindt?  Stuur door naar een vriend   

Samen Veranderen – 7 adviezen op weg naar de Wmo

Per 1 januari 2015 gaat de begeleiding en daarmee ook de dagbesteding naar de Wmo. Deze transitie van Awbz naar Wmo gaat niet alleen om een overheveling, maar ook om een verandering in aanpak en budget. Zoals je ook kunt lezen in onze E-Zine ‘Van zorgen voor naar zorgen dat ….’

Veranderen van zorg naar maatschappelijke ondersteuning is een hele klus. Verandertrajecten lopen niet zo voortvarend als je graag zou willen en van te voren had bedacht.

Meestal gaat het zo: het management zet de verandering in, en de leidinggevende presenteert het veranderdoel aan het team en start enthousiast met het verandertraject. Tijdens de bijeenkomst zet je goed in op het meekrijgen van alle medewerkers.

En ja hoor, het merendeel van het team doet mee. Met die heerlijke wetenschap ga je aan het werk, tot een tijdje later… dan blijkt plotseling dat de verandering eigenlijk niet in de praktijk is gebracht. Je merkt dat de teamleden nog steeds hun eigen vertrouwde ding doen en de oude aanpak zijn blijven volgen. Blijkbaar is de motivatie en de aanpak voor de verandering toch niet verankerd en deed men mee in het verandertraject omdat het moest; niet omdat men er écht het nut er van in zag.

Verandertrajecten vragen een procesmatige aanpak enzijn gevoelig voor mislukking.  Echter,  accent op de juiste zaken kan er voor zorgen dat er daadwerkelijk verandert wordt.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor succesvol veranderen op weg naar de Wmo? Wij geven je 7 adviezen. Adviezen die je uiteraard ook kunt vertalen naar andere veranderingstrajecten zoals bijvoorbeeld de introductie van zelfsturing of het verhogen van de cliëntgerichtheid.

Onze 7 adviezen

 1. Neem de tijd. Mensen (en ook jijzelf) hebben die tijd nodig om mee te groeien. Om zich bewust te worden van de noodzaak, om te gaan geloven in de mogelijkheden, zich daaraan daadwerkelijk te verbinden en mee te werken.
 2. Breng de vraagstukken rond de transitie Wmo in bij je team en geef aan welke punten om een antwoord vragen. Bijvoorbeeld: De gemeente als opdrachtgever in de Wmo en welke impact dit voor  de dienstverlening als  de werkgelegenheid heeft. Door het team daadwerkelijk invloed te geven om met eigen oplossingen te komen, schep je ruimte voor motivatie en draagvlak voor de verandering. Die verandering ziet er dan misschien anders uit dan jij van te voren bedacht had, maar lost het probleem op en wordt daadwerkelijk uitgevoerd.
 3. Betrek je medewerkers op tijd. Wanneer je medewerkers ruimte geeft om mee te zoeken naar oplossingen, kun je niet anders dan hen in een vroeg stadium bij het veranderproces te betrekken. Zo maak je gebruik van de kennis en kunde die je collega’s in het team hebben en heb je input uit de dagelijkse werkpraktijk. Daarnaast weten de medewerkers dat hun ideeën van waarde zijn en dat jullie het samen gaan doen.
 4. Geef aandacht en uitleg  wat het de medewerkers brengt en oplevert in hun werk. Primair zijn we vaak toch gericht op wat we zelf bij de verandering winnen. Alleen managementkreten als ‘hogere efficiency’ of ‘kwaliteitsverbetering van de zorg’ staan te ver af en leveren niet de motivatie op die nodig is.

  Medewerkers willen horen wat het voordeel van de verandering voor hun eigen werk en hun cliënten en patiënten is. Verplaats je in je collega’s en hun baan  en maak concreet hoe de veranderingen hun werkzame leven in positieve zin gaan beïnvloeden.  Bijvoorbeeld minder bureaucratie en het behoud van werkgelegenheid in de Wmo, doen het beter dan kostenverlaging en impuls voor de kwaliteit. Alsof zij het daarvoor niet goed deden.

 5. Het spreekwoord zegt: “zonder relatie geen organisatie”.  Rond de transities naar de gemeenten zijn veel negatieve gevoelens en bezorgdheid. Geef hier alle ruimte voor. Niet alleen om mensen te helpen het verlies van de oude Awbz wereld goed op te pakken, maar ook om de samenwerking, het draagvlak en de inhoud van het verandertraject verder aan te scherpen. In weerstand zit ook veel energie. De verbinding die je door dit traject aan gaat, maakt dat jouw team harder werkt, elkaar scherp houdt en mee blijft denken.
 6. Maak behalve het eindresultaat, ook de tussentijdse resultaten zichtbaar. Sluit hiermee aan bij wat goed gaat. Succesvolle ervaringen creëren energie en zorgen voor  nieuwe succeservaringen.  Teveel focus op het eindresultaat werkt verlammend. De start van de Wmo is over twee jaar. Het benoemen van mijlpalen in 2013,  2014 en 2015 is cruciaal om in de Wmo met een nieuw concept en een contract aan het werk te gaan.
 7. Zorg dat je met de verandering en de verankering van de nieuwe werkwijze bezig blijft. Het is vaak ook een kwestie van hard werken en consequent laten zien wat er wordt bereikt. Dus dan treedt advies 6 weer in werking!

Wil jij met jou collega’s een training Verandermanagement in de Wmo, neem dan contact op voor informatie en/of offerte met Wies Vink, wvink@zin-in-zorg.nl, 06-51832505.

Andere vragen bij jullie ontwikkeltraject Wmo? Zoals:

Vraag informatie op bij Wies Vink, wvink@zin-in-zorg.nl, 06-51832505.

Acquisitie bij gemeenten-Verkopen niks voor mij

transitie van begeleiding uit de AWBZ naar gemeenten

Het ministerie van VWS omschrijft de transitie van begeleiding uit de AWBZ naar gemeenten als volgt:

‘Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe wet; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. Ook de functie extramurale begeleiding gaat over van de AWBZ naar de Wmo. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk worden voor de nieuwe aanvragers en vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die op dit moment extramurale begeleiding ontvangen in de AWBZ.’

Hoe de continuïteit van zorg voor kwetsbare cliënten borgen?

De begeleiding die ambulante cliënten krijgen bij de ondersteuning van hun dagelijks leven, verzorging, alsmede leren en werken, worden dus overgeheveld naar de gemeenten. Na overheveling kan iedere gemeente zelf beslissen op welke manier zij de beperkingen van zelfredzaamheid van burgers compenseert. Veel gemeenten kiezen daarvoor aanknopingspunten uit Nieuw Welzijn in plaats van individuele begeleiding.

Het is straks in de Wmo ook  aan de zorgorganisatie om duidelijk te maken waar hun doelgroep en andere kwetsbare burgers behoefte aan hebben en de gemeenten te beïnvloeden en adviseren op welke manier invulling kan worden gegeven aan hun nieuwe taken. Je staat voor de taak om bij de gemeenten aan te geven hoe de begeleiding in de Wmo vorm te geven en de continuïteit van diensten en vooral het leven van je cliënten te borgen.

http://zin-in-zorg.nl/2012/acquisitie-bij-gemeenten-verkopen-niks-voor-mij/Nieuwe deskundigheid

Het concreet maken en in de praktijk brengen hiervan vraagt nieuwe deskundigheid van de medewerkers (ook de leidinggevenden en het hoger management). Het betekent het opbouwen en warm houden van relatienetwerk met de gemeenten.

 

Acquisitie bij gemeenten? Verkopen niks voor mij

Medewerkers moeten ‘acquisitiegesprekken’ gaan voeren met besluitvormers in de gemeente en  de taal spreken van wethouder en ambtenaar. Maar hoe doe je dat op een manier die bij jou en je organisatie past?

meedenken en oplossingen bieden ‘leuk!’

Bij Zin-in-Zorg zijn we volop bezig met ontwikkeling en uitvoering van dienstverlening op dit terrein, zoals training en coaching(-on-the-job) over:

 • Netwerken en samenwerking: waar, hoe en wanneer?
 • Acquisitie bij gemeenten: verkopen ‘niks voor mij’, meedenken en oplossingen bieden ‘leuk!’
 • Ik ben het visitekaartje van de organisatie: uitstraling, non-verbale communicatie, bij je zelf blijven, kracht en zelfvertrouwen, blokkades.
 • Acquisitiegesprekken voeren en oefenen: voorbereiding, antenne, agenda, aandacht, aanbod, afstemming en vervolgacties
 • Coachen, motiveren en activeren van medewerkers in de transitie van de Wmo
 • Basis communicatieve vaardigheden: vragen stellen, doorvragen, actief luisteren, aansluiten en doorgaan, samenvatten…….

Maar ook:

 • Aanpassen competentieprofiel aan veranderende eisen aan en taken van medewerkers
 • Competentiescan van medewerkers; wat heeft medewerker al in huis op b.v. relatiebeheer en waar moet nog aan gewerkt worden?
 • Oplossingen om binnen het opleidingsstelsel en de CAO tot financiering en functiewaardering te komen

Reactie deelnemers

De deelnemers die deze week geoefend hebben in relatiegesprekken met wethouders en gemeenteambtenaren waren het over één ding vrijwel allemaal eens: Oefenen met concrete praktijksituaties en daarop feedback krijgen van collega’s en trainer is spannend, maar OH ZO NUTTIG!

Willen jullie hier ook mee aan de slag?

Bel met Wies Vink: 06-51832505 of neem contact met ons op via info@zin-in-zorg.nl