Hoe functioneert jouw team?

Teamsamenwerking gaat niet altijd vanzelf

hoe-functioneert-jouw-team/Teamsamenwerking gaat niet altijd vanzelf. Er zijn teams waar alles soepel verloopt en ook kom ik tegen dat er teams zijn, die elkaar op sommige fronten lijken tegen te werken. Hoe komt dat eigenlijk?

Hoe stel je succesvolle teams samen?

Een succesvol team is samengesteld uit mensen met diverse kwaliteiten. Medewerkers die creatieve ideeën hebben, brengen leven in de brouwerij of oplossingen waar nog niet eerder aan gedacht is. Anderen zijn in staat snel beslissingen te nemen en te handelen.

Bijvoorbeeld bij een cliënt die ziek blijkt en de arts moet gewaarschuwd. Of iemand die kritische vragen stelt tijdens het werkoverleg over de nieuw in te voeren werkwijze. Meerdere kwaliteiten en verschillende types medewerkers is dus handig.

In groepsdynamica onderscheidt men verschillende theorieën en modellen, waarvan de “Belbin teamrollen” er één is. In dit model wordt een aantal persoonstypen omschreven die elkaar aanvullen of juist tegenwerken. Volgens de bekende theorie van Dr Meridith Belbin zijn er negen teamrollen te identificeren. Daarbij kan je onderscheid maken tussen een functionele, organisatorische en persoonlijke rol. Afhankelijk van de doelstelling, wat je wilt bereiken met een team, heeft ieder team een ideale samenstelling.

Hoe functioneert jouw team?

Teams samenstellen op basis van dit ideaalmodel is in de praktijk lang niet altijd gedaan. De kwaliteiten van een team worden voor een groot deel bepaald door de cultuur en de vaardigheden van afzonderlijke teamleden. Bij conflicten of een minder goede teamsamenwerking kun je je afvragen: Hoe functioneert jouw team? Het ideaalmodel kan je helpen bij het vormen van een beter zelfinzicht en welk ‘type’ je collega is.

De negen rollen van Belbin

Hieronder noemen we de negen rollen. Ga in jullie team eens na wie welke rol inneemt, er mogelijke dubbele rollen zijn en of welke er mogelijk ontbreken? Meer informatie over de verschillende rollen vind je achter de linkjes. Zie ‘Lees meer over deze rol’

 1. Bedrijfsman
  De Bedrijfsman is de praktische figuur, de organisator, die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete acties en taken. Hij is ordelijk en nuchter, houdt van hard werken en pakt de zaken op een systematische manier aan. Hij gaat door tot het karwei geklaard is. Lees meer over deze rol >
 2. Onderzoeker
  Stabiel, dominant, extrovert. Gaat op zoek naar ideeën, ontwikkelingen en informatie buiten de deur en beschikt daarvoor over talloze contacten: ontspannen, sociaal, gezellig. Is niet zozeer zelf de bron van ideeën, maar pikt ze gemakkelijk op bij anderen.  Lees meer over deze rol >
 3. Voorzitter
  De Voorzitter zoekt voortdurend naar wat de groep wil.Hij is op een natuurlijke manier de coördinator, geeft de procedure aan, verheldert bedoelingen, inventariseert meningen en vat samen wat elk teamlid wil. Hij moedigt ieder aan om bij te dragen aan het geheel en heeft oog voor ieders sterke kant.   Lees meer over deze rol >
 4. Groepswerker
  De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunend teamlid. Hij is vriendelijk, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid. Hij kan luisteren en moedigt anderen aan dat ook te doen. De Groepswerker zoekt naar harmonie en doet zijn best met tact en diplomatie conflicten te voorkomen. Lees meer over deze rol >
 5. Vormer
  Onrustig, dominant, extrovert. Geeft vorm aan de inzet van het team en zoekt patronen in discussies. Hij is uitdagend, ruziënd, snel gefrustreerd en onrustig. Is eerder hard dan zachtmoedig, niet bang voor risico’s. Kan goed presteren onder druk en bij hoge snelheid. Voorbeelden:  verkoopleiders, uitgevers, voetbaltrainers. Lees meer over deze rol >
 6. Waarschuwer
  Hoge intelligentie, stabiel, introvert. Analyseert de problemen en houdt de ideeën kritische tegen het licht. Serieus, voorzichtig en immuun voor enthousiasme. Hij wantrouwt de euforie en zijn prestatiemotivatie is gering. Lees meer over deze rol >
 7. Plant
  Dominant, zeer hoge intelligentie, introvert. De man met de plotselinge ideeën. ‘Ingeplant’ in rustige teams om creativiteit te genereren: hij maakt de nieuwe openingen. Een Plant roept weerstanden op door gebrek aan praktische zin en door kritische houding ten opzichte van ‘domheid’. Lees meer over deze rol >
 8. Zorgdrager
  Rustig introvert. Houdt in de gaten dat er niets wordt overgeslagen: hij volgt alleen iedereen rusteloos, consciëntieus, zorgelijk en wat beschroomd ten opzichte van Rustig anderen. Ze ‘absorberen’ als het ware de stress (maagzweertype); de man achter de schermen die het planmatige verloop voor zijn rekening neemt.Lees meer over deze rol >
 9. Specialist
  Is de stille eenling, die zich in een team eigenlijk niet thuis voelt. Hij weet vaak heel veel van een klein gebied en kan daar een deskundige bijdrage aanleveren. Hij waagt zich niet gauw en niet graag buiten zijn specifieke vakgebied. Lees meer over deze rol >