Dementie hoe maak je echt contact

http://zin-in-zorg.nl/2016/dementie-hoe-maak-je-echt-contact/Onze zintuigen zijn een belangrijk middel om echt CONTACT te maken. Bij mensen met dementie verdwijnt het begripsvermogen geleidelijk, terwijl zintuigen langer in tact blijven. Hoewel ze vaak in sterkte afnemen, naarmate de dementie vordert.

Als je vraagt: “Hoe gaat het met u?”, kunnen mensen je verwonderd aankijken, zo van wie ben jij? Maar als je naar je cliënt toeloopt en zorgt dat deze je ziet, en je zegt iets, bijv. “Ha mevrouw van Zelderen, fijn dat ik u zie!”, kan er spontaan een glimlach in het gezicht verschijnen.

Dementie: hoe maak je echt contact?

Kijken, iemand zien en horen, luisteren zijn belangrijk in onze waarneming. Ook gevoel, geur en smaak behoren bij de zintuigen die mede bepalen hoe je ‘kijkt’ naar mensen.

5 tips die helpen om echt contact te maken:

 1. Haal 3 x rustig adem, voor je naar binnen stapt. Zeker als je gehaast bent of onrustig. Je wordt zelf rustig(er) en kunt je aandacht bij je cliënt brengen.
 2. Tover een glimlach op je gezicht; zelf word je er blij van door het hormoon serotonine en mensen met dementie zijn gevoelig voor de stemming van een ander. Ze zullen het merken.
 3. Noem de ander bij de naam. Dat kan mevrouw of meneer Van Zelderen zijn, de voornaam of ‘tante Nel en oom Jan’, weet wat werkt. Je helpt iemand bij het in contact komen.
 4. Maak OOGcontact met aandacht.
 5. Praat rustig in korte zinnen. En laat pauzes vallen na een zin.

Maak contact met volledige aandacht!

Hoe ga je om met lastige mensen deel 3 maak gebruik van positionering

Als klein meisje liep ik graag op mijn moeders schoenen met hakken. Geweldig vond ik dat: ik voelde me groot en een moeder(tje). Ik besefte het toen niet, maar stond toen ook al even in de schoenen van een ander. Die van mijn moeder destijds. Figuurlijk gezien staan we vaker in de schoenen van een ander en doen we dat ook in ons vak. Hoe vaak doe je dat eigenlijk? Wanneer wel en wanneer bij voorkeur niet? Lees hier het derde deel van de serie: Hoe ga je om met lastige mensen deel 3 – Maak gebruik van positionering.

Welke positie is nu het beste?

hoe-ga-je-om-met-lastige-mensen-deel-3Wanneer je in de schoenen van een ander staat… dan geeft dat een ander perspectief aan een situatie. Het is maar net vanuit welke kant je tegen een situatie aankijkt. Wat is dan eigenlijk het beste perspectief? De beste positie voor je communicatie?

Hoe ga je om met lastige mensen? Maak gebruik van positionering

Je kunt reflecteren op een voor jou lastige relatie of situatie en deze vanuit verschillende invalshoeken bekijken: vanuit je eigen invalshoek, vanuit die van de ander en vanuit een observerende rol. In NLP worden die invalshoeken waarnemingsposities genoemd. Zie voor de betekenissen het artikel over de 3 waarnemingsposities. Welke positie is nu het beste?

Op je werk in de zorg, met klanten, collega’s en leidinggevenden zal je waarschijnlijk het grootste deel van je tijd in je eigen schoenen staan. Je handelt vanuit je eigen professionaliteit en mens zijn.

Reflecteren op je eigen handelen maakt vanzelfsprekend deel uit van ons zorgvak. Dus wissel je, als het goed is, regelmatig van positie. Voorbeelden hiervan zijn: Je inleven in iemand anders, zijn belevingswereld, zijn manier van doen, zijn beleving van de situatie en zijn motieven om iets wel of niet te doen. Als zorgprofessional kun je niet zonder deze vaardigheid.

Het herkennen vanuit welke positie je kijkt en waarneemt kan nuttig zijn, vooral omdat je verplaatsen in de belevingswereld van je klant, collega of leidinggevende jou kan helpen om met bepaalde mensen of lastige situaties om te gaan en daarin professioneel te handelen.

Hieronder een aantal voorbeelden waar je in een bepaalde positie van kan profiteren en van situaties waarin dat minder waardevol is.

De invloed van verschillende ‘waarnemings’posities:
1e, 2e en 3e positie

Wanneer is het nuttig om tijd aan één positie te besteden? Mogelijke gevolgen van te veel tijd in één positie

 

Eerste positie Als je je eigen resultaten en doelen wilt opstellen en wanneer je assertief wilt zijn. Je houdt te weinig rekening met de ideeën en gevoelens van anderen.
Tweede positie Wanneer je het gedrag en de gevoelens van anderen wilt (leren) begrijpen. Je leeft je in en ervaart wat de ander voelt, ziet en hoort; je voldoet aan zijn behoeften. Je gaat voorbij aan je eigen behoeften. Je bent sub assertief.
Derde positie Wanneer je objectief de situatie wilt bekijken, wat er aan de hand is, en emoties bij je beslissing wilt vermijden. Je bent een toeschouwer. Je krijgt oog voor de behoeften van beide partijen. Doe je dit zonder compassie, dan beschouwen anderen je sneller als emotieloos of onverschillig.

* Nog even de inhoud van de 3 waarnemingsposities opfrissen? Klik hier

In wiens schoenen sta jij?

hoe-ga-je-om-met-lastige-mensen-deel-3Denk de komende week na over de gesprekken en discussies die je met klanten en collega’s op het werk voerde. Ga na welke waarnemingspositie je het minst inneemt. Vraag jezelf het volgende af:

 1. Breng ik veel tijd door in de eerste positie, sta ik meestal in mijn eigen schoenen? En houd ik me hoofdzakelijk bezig met mijn eigen wensen en belangen?
 2. Breng ik veel tijd door met meeleven met anderen en me in te denken hoe het voor ze is? Sta ik vaker in de schoenen van een ander?
 3. Kijk ik vanaf een afstand? Ben ik een toeschouwer in die situaties? Neem ik de interactie waar tussen mezelf en de ander als ik er vanaf een afstandje naar kijk? Denk ik objectief over de dingen na?

Oefen in de praktijk de waarnemingsposities

Oefen de komende twee weken met het afwisselen van je vertrouwde positie met een minder vertrouwde positie, zodat je vaardiger wordt in het schakelen van waarnemingspositie. Je wordt meer flexibel in je gedrag in het omgaan met lastige mensen. Elke positie kent voor- en nadelen. Veel succes.

Meer oefenen?

Wil je meer weten over onze trainingen, leren hoe je deze techniek te integreren in communicatie met cliënten, collega’s en leidingegevende? Neem contact op met Wies Vink, 06 51832505, mailen kan ook naar wvink@zin-in-zorg.nl

Bron: NLP op het werk van Lynne Cooper.

Dit artikel is de derde van de serie ‘Hoe ga je om met lastige mensen?’
Deel 1 uit de serie kun je hier lezen.
Hier Hoe ga je om met lastige mensen deel 2 – over de 3 waarnemingsposities.

PS Lastige mensen bestaan niet. Wij zelf zijn het die het lastig vinden om met bepaald gedrag om te gaan, is mijn overtuiging 😉

Actief luisteren

Over verbale communicatie


luisteren close-up-18753_640“Luister je wel?” Ik vraag het als ik mijn partner iets vertel. “Je reageert niet, heb je wel gehoord wat ik zei? Ja, ja, ik luister wel …”. Ook op het werk hoor je het mensen zeggen! Mensen doen niks verkeerd. Ze onderbreken je verhaal niet, lopen niet weg, de telefoon is geen spelbreker en toch voel je dat er niet geluisterd wordt. Waarom weet je dat er niet naar je geluisterd wordt?

Luisteren met aandacht

Aandachtig luisteren is zichtbaar en voelbaar wanneer je iemand met aandacht aankijkt en een luisterende houding aanneemt. Wees stil en houd je mond even. Een valkuil is dat je in gedachten al bezig bent met een antwoord of reactie op moment dat iemand aan het vertellen is. Dat is geen luisteren. Als je echt luistert, ben je stil van binnen en is er ruimte voor de ander om te vertellen zonder dat je antwoord hoeft te geven. En dat brengt rust.

Actief luisteren

Degene die vertelt, wil ervaren en voelen dat de luisteraar op hem gericht is en hem begrijpt. Hoe ‘doe’ je actief luisteren? Door:

 • vragen stellen die belangstelling verraden;
 • open vragen die richting geven;
 • samenvatten om te laten merken dat je de verteller begrijpt;
 • gevoelsreacties weergeven.

Belangstellende vragen

luisteren compassion-857747__180Zowel in werk als privé is het belangrijk effectieve vragen te stellen. Thuis bijvoorbeeld aan tafel over dagelijkse belevenissen, in een gesprek met een vriendin die het moeilijk heeft, een praatje met je buren over de heg.

In je werk is de aanwezigheid of het ontbreken van deze vaardigheid essentieel. De eerste vraag die je stelt is al van belang. Hij moet relevant zijn, goed te beantwoorden en interesse verraden.

Relevante en belangstellende vragen sluiten aan bij datgene waarvan je weet dat ze voor de ander van betekenis zijn. Als een cliënt zich zorgen maakt over de uitslag van een onderzoek die hij van de arts op maandag gaat krijgen, dan gaat je vraag dinsdag natuurlijk over de uitslag. Je sluit aan bij zijn beleving, bij zijn manier van denken, voelen en beleven.

Als je de ander niet kent, kun je aansluiten bij wat je van tevoren te weten bent gekomen: iemands werk, ziekte, familie of hobby’s. Weet je niets van iemand, kun je via open en gesloten vragen makkelijk contact maken.

Open vragen die richting geven

Goede vragen zijn open en geven richting. Ze kunnen niet met alleen ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord. Ze beginnen met: ‘hoe’, ‘wat vind je van …?’, ‘waarom’, ‘op welke manier …?’ of ‘vertel eens over …?’ In open vragen ligt het gewenste of verwachte antwoord niet vast. Een open vraag die richting geeft is bijvoorbeeld: ‘Hoe was dat gesprek waar je zo over inzat?’ is veel beter.

Op gesloten vragen vragen krijg je meestal een antwoord van één of twee woorden bijvoorbeeld: ‘Bent u bij de arts geweest?’ of ‘Hoe laat zal ik morgenochtend komen: om half acht of om zeven uur?

Samenvatten

Een goede samenvatting pakt de essentie, is kort, in eigen woorden en vragend van toon. Door de vragende vorm nodig je de ander uit te corrigeren als je ernaast zit. Het is niet erg als jouw samenvatting niet helemaal juist is. De ander zal direct aanvullen wat ontbreekt. Dat je er de moeite voor doet, wordt op zich al gewaardeerd.

Gevoelsreacties

Gevoelsreacties als aanvulling op belangstellende vragen en goede samenvattingen, zijn een aanmoediging, om uitvoeriger te vertellen. In bovenstaand voorbeeld wanneer de cliënt kan vertellen en de uitslag is goed, is een reactie als : “Wat ben ik blij voor u!

Actief luisteren is (hard) werken met je hart. Wie dat over heeft voor zijn persoonlijke en professionele relaties, krijgt veel terug. Aandacht is een groot cadeau.

Ook deze artikelen kunnen interessant voor je zijn:
Als je goed luistert hoor je meer>
– Belevingsgericht zorgen en communiceren is werken en groeien vanuit je eigen vak>
– Ezelsbruggetjes voor goede communicatie>

Zin-in-Zorg – Contact – www.zin-in-zorg.nl

5 tips bij het stellen van open vragen

tijd-nemen-5-tips-bij-het-stellen-van-open-vragenVraag- en belevingsgerichte zorg vinden we belangrijk. Aansluiten bij wat de cliënt wil en daarop verder gaan is van groot belang. Om hier echt invulling aan te geven, heb je informatie nodig van jouw cliënt en zijn/haar mantelzorger.

Door open vragen te stellen creëer je ruimte voor de inbreng van je cliënt. Open vragen stellen is een noodzakelijke vaardigheid om goede zorg te kunnen leveren. 

Hoe zit het ook alweer?

Een open vraag  begint altijd met één van de volgende woorden:

 • Wie
 • Wat
 • Waar
 • Wanneer
 • Hoe

Als je met één van de bovenstaande vraagwoorden begint, kan er niet met ‘ja’ of nee’ worden geantwoord.

Zorg dat je tijd hebt om naar het antwoord te luisteren. Anders is er geen ruimte voor de inbreng van de ander. Een vraag kan immers ook weer andere vragen oproepen, of het begin zijn van een gesprek.

Neem-de-tijd-5-tips-bij-het-stellen-van-open-vragenAls je de vraag gesteld hebt, zwijg je minstens vijf seconden. Geef de ander de tijd en ga de tijd niet volpraten! Komt er weinig terug van de cliënt, stel de vraag dan nog een keer.

Meestal komt er dan wel een uitspraak waarop je kunt doorvragen. Als je een compleet en duidelijk antwoord hebt, vat je samen wat de ander heeft gezegd in je eigen woorden en vraagt of de samenvatting klopt.

5 Tips bij het stellen van Open Vragen

 1. Bondig
  Een goede open vraag is een overzichtelijke, eenduidige vraag. “Hoe laat wilt u uw persoonlijke verzorging hebben?” Niet teveel uitweiden met uitleg, zoals: “U gaat natuurlijk naar dagbesteding, dus het is belangrijk dat we op tijd komen”. Of: “Bent u geen ochtendmens en wordt dat te vroeg voor u? We kunnen natuurlijk ook ’s avonds komen?” De cliënt wordt zo niet uitgenodigd een eigen antwoord te geven en/of raakt de draad kwijt.
 2. Geen oordeel geven
  Een open vraag beginnen met ‘Wat vindt u van…’,  is een goede manier om zoveel mogelijk informatie van de ander te krijgen over zijn mening en beleving. Bijvoorbeeld over de invulling en organisatie van de zorg en begeleiding. De cliënt kan zijn of haar ideeën en beleving vrijuit kenbaar maken. Je krijgt zo inzicht in de gevoelens en wensen van je gesprekspartners.In “Wat vindt u” zit helemaal geen sturing vanuit jezelf, geen enkele suggestie, beperking of richting. Je bent daardoor neutraal. In het antwoord kan de ander zichzelf laten zien, zonder dat je stuurt.
 3. ‘Waarom’ vermijden
  “Waarom” is een heel bekend vraagwoord, maar hoort niet thuis in het rijtje voor open vragen. Het is bijna onmogelijk om een ‘Waarom’ vraag zonder oordeel te stellen. Waarom komt snel over als een verwijt. Vraag dan bijvoorbeeld: Hoe bent u op dit idee gekomen? Wat zijn voor u belangrijke redenen om persoonlijke verzorging aan te vragen?
 4. Neem de tijd en straal dat ook uit
  Een gehaaste indruk zorgt ervoor dat de cliënt zich niet vrijuit voelt om te spreken, waardoor afspraken of contact niet tot volle tevredenheid verlopen en dit op een ander moment tot uiting komt. Door haast en te weinig aandacht duurt een gesprek vaak onnodig lang.
 5. Gebruik de juiste lichaamstaal
  Wat we in de drukte van alle dag weleens vergeten is op onze non-verbale communnicatie te letten. Aan je houding ziet de ander of je echt interesse en aandacht hebt. Kijk de anderen aan en kijk niet naar je papier of de klok. Een haastige indruk zorgt er voor dat de juiste informatie niet op tafel komt en veroorzaakt tijdsdruk en stress op een ander moment.

Veel succes, want een goede open vraag is extra kwaliteit voor zorg en begeleiding.

Verder leren over communicatie in de zorg?

Goede communicatie zorgt voor meer kwaliteit en minder werkdruk. Neem dan contact op met Wies Vink wvink@zin-in-zorg of 06-51832505

Interessante trainingen:

Ook het nieuwste artikel ontvangen? Meld je hier aan.

Zin-in-Zorg – Contact  www.zin-in-zorg.nl 

Ezelsbruggetjes voor goede communicatie

http://zin-in-zorg.nl/2014/ezelsbruggetjes-voor-goede-communicatie/Eén van onze slogans is “Betere Communicatie is Betere zorg”.  Communiceren doen we de hele dag, non-verbaal en verbaal. Onze houding en stemgebruik zijn van enorm belang tijdens de contacten in ons werk, daarover kon je al lezen in het artikel een luisterend oor.

Vaak komt iets anders over dan je bedoelt. Je geeft feedback of advies en dat wordt niet begrepen. Soms vullen we in voor een ander zonder dat we er erg in hebben. Communicatie gaat niet altijd vanzelf.

Samen werken is samen zorgen voor cliënten. Een goed werkend team loopt zoveel lekkerder als gemaakte afspraken worden nagekomen.  Waar je ook bent, bij de cliënt thuis, op een afdeling of huiskamer waar je samen voor een aantal bewoners, cliënten of patiënten zorgt. Voor belevingsgerichte zorg is afstemming en inspelen op de signalen  van de cliënt en zijn/haar verwanten cruciaal. Een open luisterhouding is steeds een belangrijk onderdeel van goede communicatie. Ook in het teamwerk is communicatie de basis voor goede zorg. Bijvoorbeeld over:

 • Wie wanneer de kasten aanvult, zodat je niet misgrijpt
 • Omgangsadviezen
 • Het behandelplan naleven
 • Afstemmen en verdelen van de werkzaamheden/werkdruk.

Ezelsbruggetjes voor goede communicatie


http://zin-in-zorg.nl/2014/ezelsbruggetjes-voor-goede-communicatie/Ken je de uitdrukkingen: Smeer NIVEA en laat OMA wat vaker thuis? Het zijn ezelsbruggetjes voor goede communicatie. Hier noemen we een aantal ezelsbruggetjes die je helpen om beter te communiceren.

Wees een OEN

Wees Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Dit zijn belangrijke kwaliteiten die horen bij teamwerk. Vraag eens vaker: Wat bedoel je? Of waarom doe je dat zo? Zo ontstaan er trouwens ook leuke en verrassende gesprekken. Wees nieuwsgierig wat de ander te zeggen heeft. Wat hij bedoelt. Als je vragen stelt en luistert, zal de ander zich eerder begrepen voelen en dat versterkt jullie samenwerking.

Gebruik jij LSD?

LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Luisteren is: aandacht schenken aan het verhaal, interesse tonen en waardering voor de ervaringen van anderen. Luisteren is erkenning geven. Daarom doet het mensen ook zo goed als wij objectief naar hen luisteren. Als je samenvatting klopt, voelt de ander zich begrepen en erkend, omdat jij begrijpt wat hij bedoelt. Door de samenvatting te geven, check je of je de ander echt goed begrepen hebt. Wees nieuwsgierig en stel vragen. Doorvragen = Actief Luisteren.

Pas daarna geef je jouw inbreng en/of advies. Vaak reageren we al snel omdat we ons antwoord al klaar hebben, dat werkt averechts. Effectiever is het om LSD te gebruiken 😉 Erg handig bij feedback geven.

Smeer NIVEA

NIVEABij NIVEA denk je waarschijnlijk aan blauw potje met witte letters, een geurende zalf waar je je heerlijk mee kan insmeren. Maar NIVEA staat ook voor Niet Invullen Voor Een Ander.

Vaak vul je al snel de bedoelingen van een ander in. Je hoort iets of je ziet een collega iets doen in een situatie die je denkt te kennen… Terwijl je niet 100% zeker weet waarom de ander iets zegt en zo handelt. Maar je weet nooit iets zeker, tenzij je het gewoon vraagt. Check of je het goed begrepen heb of stel een vraag. Op deze manier voorkom je miscommunicatie. Dus probeer niet zelf in te vullen wat je denkt of wenst, maar vraag het gewoon aan de ander.

Laat OMA wat vaker thuis!

Oma staat voor Oordelen, Meningen en Adviezen. Als je wilt openstaan voor de ander, laat je oma wat vaker thuis. Het kan dodelijk zijn als je vaak je mening deelt of advies geeft, want je verliest je nieuwsgierigheid en slaat zomaar de plank mis. En dan vergeet je door te vragen. Kortom laat OMA vaker thuis!

Maak je juist DIK

Denk In Kwaliteiten. Geef aandacht aan dingen die goed gaan. Dit komt de communicatie ten goede. Deel dagelijks complimenten uit. Je vergroot je eigen werkplezier en die van je collega’s en versterkt daarmee de kwaliteit van je zorgteam. Als je (veel) aandacht geeft aan dingen die fout zijn gegaan,  kan de sfeer negatief worden, daar schiet je niks mee op.

Nog meer ezelsbruggetjes?

Ken je nog meer ezelsbruggetjes, laat je reactie hieronder achter op het blog. We zijn er nieuwsgierig naar 😉

Veel plezier.

Afspraak maken

Zin-in-Zorg is er voor zorgorganisaties, zorgteams en leidinggevenden die hun kwaliteiten en talenten optimaal willen inzetten. We denken graag mee in een kennismakingsgesprek hoe je die optimaal benut. Contactpersoon: Wies Vink. Bel: 06-51832505 of neem contact op per e-mail.

Nog geen abonnee? Ontvang direct het nieuwste artikel in je mailbox. Meld je hier aan

Heeft Belevingsgerichte zorg nog toekomst?

http://zin-in-zorg.nl/2012/heeft-belevingsgerichte-zorg-nog-toekomst/Nu er sprake is van overhevelen van de begeleiding  naar de Wmo vraagt menig zorgprofessional zich af of Belevingsgerichte zorg nog toekomst heeft?

Er komt steeds meer nadruk op versterking van zelfredzaamheid. Wat zullen de effecten hiervan zijn? Hoe kun je inspelen op veranderingen die komen gaan? Heeft belevingsgerichte zorg nog toekomst?
  
Deze keer een artikel over belevingsgerichte aanpak en de Wmo. Laat je ons weten hoe jij hier tegenaan kijkt? We lezen je reactie graag hieronder.

Belevingsgericht werken

Belevingsgericht werken is op een zodanige manier zorg verlenen dat het aansluit bij de manier waarop iemand zijn situatie beleeft. Medewerkers richten zich daarbij op de beleving van de cliënt, vandaar de naam belevingsgerichte zorg. Hoe iemand zijn situatie beleeft, verschilt van persoon tot persoon, van ziekte tot ziekte en van dag tot dag. De kunst is daarop in te spelen.

Voorbeeld uit de praktijk

De wijkzorgmedewerker rapporteert en  beschrijft de cliënt als de heer. In een volgend zorgmoment vertelt de cliënt dat hij dat vreemd vindt. ‘Schrijf maar gewoon Bert’, zegt hij. ‘En ik wil ook dat jullie mij zo noemen’.

Van zorgen voor naar zorgen dat

http://zin-in-zorg.nl/2012/heeft-belevingsgerichte-zorg-nog-toekomst/In de Wmo gaat het niet altijd meer om zorgen voor, maar ook om zorgen dat! Dat betekent dat in veel gevallen de belevingsgerichtheid even belangrijk blijft, maar dat we dan niet langer van belevingsgerichte zorg, maar van een belevingsgerichte aanpak spreken

Een hulpverlener die belevingsgerichte diensten biedt, houdt rekening met verschillen van mensen en doet daarmee recht aan de hulpvrager als persoon. Voor het gevoel van welzijn is het belangrijk dat ieder mens zijn leven op zijn eigen manier inricht. Voel je je het verschil?, Belevingsgericht werken heeft een positief effect op gezondheid, blijkt uit onderzoeken.

Nog een voorbeeld:

Meneer en mevrouw Jansen zijn beiden achter in de zestig. Wanneer mevrouw Jansen ziek wordt, verandert hun (sociale) leven en de ziekte brengt beperkingen met zich mee. Het sociale wijkteam wordt ingeschakeld in de ochtenden om te helpen bij de dagelijkse verzorging. ‘s Nachts moet mevrouw vaak plassen. Nu mevrouw Jansen ziek is, kan ze niet alleen uit bed komen. Haar man helpt haar bij het uit bed komen. Het gevolg is dat beiden nachtrust tekort komen. Het is voor het echtpaar belangrijk dat zij zichzelf zo lang mogelijk redden.

http://zin-in-zorg.nl/2012/heeft-belevingsgerichte-zorg-nog-toekomst/De verpleegkundige die hen helpt, signaleert dat meneer en mevrouw Jansen oververmoeid raken. Zij bespreekt de situatie met hen, hoe meneer en mevrouw meer rust kunnen krijgen. Verschillende voorstellen komen over tafel.

Gezamenlijk kiezen zij ervoor om de fysiotherapeut in te schakelen voor een blaastraining en een postoel. Deze keuze doet in de praktijk het welzijn van het echtpaar weer toenemen. Het betekent ook een reductie op zorgkosten, immers de nachtzorg hoeft niet te worden ingezet.

Stem de zorg af op de patient

Bij belevingsgerichte aanpak hoort voortdurend afstemming met de cliënt. Door middel van overleg en of door goed te kijken en te luisteren naar de cliënt en zijn familie vind je gezamenlijke oplossingen.

De een zegt: “Ik zag meteen aan zijn gezicht dat het tussen ons niets zou worden. Hij is zo macho en hij weet alles beter. Hij is zo eigenwijs, dat ik nu al weet dat het niet gemakkelijk zal zijn hem te verzorgen.”

Vergelijk dat eens met de volgende uitspraak van een andere zorgverlener over dezelfde man: “Ik heb geen goed contact met hem, maar onze relatie is nog niet zo dat ik dit aan de orde durf te stellen”.
Citaat uit “De kunst van het afstemmen”

Door op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag, achterhaal je wat de beleving van de cliënt is en welke wensen en problemen hij heeft. Door hierover in gesprek te gaan kun je mogelijke oplossingen vinden.

De rol van de zorg verandert

De rol van de zorgverlener verandert van deskundige naar deskundige èn onderhandelaar en organisator. Dat betekent dat je in staat moet zijn om te onderhandelen en te adviseren.

De zorgverlener zet haar professionele kennis in met betrekking tot de situatie van de bewoner. De deskundigheid van de hulpverlener wordt geïntegreerd met de vraag én de beleving van de bewoner en zijn naasten. Zodat beiden tevreden zijn over de gevonden oplossing.

Uit een onderzoek

‘Er is een duidelijk verschil aangetoond tussen de bewoners die geïntegreerde belevingsgerichte zorg ontvingen en de andere bewoners. De eerste groep was minder angstig en emotioneel meer in balans. Tevens hadden de bewoners bij de experimentele groep een positiever zelfbeeld en waren ze meer tevreden over bijvoorbeeld hun eigen functioneren en het aantal sociale contacten.”
Bron: Samenvatting van “Het effect van belevingsgerichte zorg versus traditionele zorg”,  “The effect of integrated emotion-oriented care versus usual care on elderly persons with dementia in the nursing home and on nursing assistants: a randomized clinical trial.”

Wanneer cliënten  belevingsgerichte aandacht krijgen,  draagt dat bij aan hun Welzijn en dat bevordert hun gezondheid. Zorgprofessionals willen goed zorgen en gemeenten  goed zorgen voor Welzijn. Organisaties die Belevingsgerichte aanpak bieden, geven hier een antwoord op. Van zorgprofessional naar zorg- en welzijnsprofessionals door belevingsgericht werken.

Zin-in-Zorg heeft ervaring met het trainen van medewerkers in belevingsgericht werken, belevingsgericht leidinggeven, en het implementeren van de (zorg)reflectiemethodiek. Onze slogan en training zijn dan ook: Betere Communicatie is Betere Zorg

Laat jij ons weten hoe jij tegen de verandering aankijkt? We lezen graag je reactie hieronder.

Neem contact met ons op over belevingsgericht werken in relatie tot de versterking van de zelfredzaamheid. Zin-in-Zorg denkt graag mee!

Is Autonomie gezond?

 
http://zin-in-zorg.nl/2012/is-autonomie-gezond/
Eén van de dingen die zorgverleners en cliënten met elkaar gemeen hebben is dat ze autonomie willen ervaren. We zijn er als mens het meest bij gebaat wanneer we zo veel mogelijk zelf kunnen kiezen wat we willen en zo lang mogelijk.
Zo houden we grip (de regie) op ons eigen leven. En dat is gezond en gezondmakend.
Kiezen wat je op je brood wilt, welke kleding je vandaag wilt dragen, waar je wilt zitten om maar een paar voorbeelden te noemen.Zelf beslissen hoe je je tijd indeelt, terwijl je de verantwoordelijkheid hebt voor een aantal cliënten, rekening houdend met afspraken van de cliënt en organisatie. Dat is plezier in je werk. En je voorkomt hospitalisering.

Is autonomie gezond?

Autonomie is goed voor je gezondheid. Het tegemoet komen aan de behoefte aan autonomie kan in belangrijke mate bijdragen aan het welzijn van cliënt en medewerkers en de betrokkenheid bij elkaar. Dat creëert plezier voor 2 en gevoelens van mentaal gezond zijn.

http://zin-in-zorg.nl/2012/is-autonomie-gezond/Onze aanpak richt zich op het trainen en coachen van medewerkers om keuzevrijheid voor cliënten te realiseren. Passend bij de mogelijkheden en belevingswereld.

Meer weten?  Bel Wies Vink voor een afspraak 06-51832505 of mail wvink@zin-in-zorg.nl direct.

Zin-in-Zorg – Contact www.zin-in-zorg.nl