Compassie Anno nu

compassie

Onlangs een boeiend adviesgesprek gehad met een lid van een identiteitsraad.

Hierin hebben we onder andere stil gestaan bij het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Over hoe medewerkers en bewoners samenwerken vanuit barmhartigheid en compassie. Een mooi onderwerp voor een nieuwe blog.

Mededogen en barmhartigheid

De afgelopen tijd kwamen termen als ‘compassie, mededogen en barmhartigheid‘ vaak voorbij. Denk aan het vluchtelingendebat, de schrijnende situaties door bezuinigingen in de WMO, maar ook in de wijkgerichte aanpak.

Compassie is een Kernwaarde

In Rotterdam ondertekende burgemeester Aboutaleb het Handvest voor Compassie. Daarmee werd compassie kernwaarde van het gemeentelijk handelen. De Compassieprijs 2016 werd uitgereikt aan het project ‘Heilige Rotterdamse Boontjes’. Een leerwerktraject voor kwetsbare jongeren die werkervaring opdoen in Ookami; een koffiehuis dat in 1 jaar tijd een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk is geworden.

De jongeren die deelnemen aan het project worden niet alleen zelf met mededogen en respect benaderd, maar leren ook op die  manier met elkaar en hun klanten om te gaan. Een voorbeeld voor de hele stad, begin van een olievlek in Rotterdam.

Compassie moet je DOEN!

In de zorg is compassie een belangrijke waarde. Mededogen is voor zorgprofessionals meer dan een motivatie of drijfveer. Het is vooral iets wat je moet DOEN!

Mededogen werd in de praktijk vaak vertaald met dienstbaar zijn en zorgen voor. Bij compassie anno NU ligt de focus vooral op zorgen dat: Mensen helpen zichzelf te helpen. hen te stimuleren dat zij zelf de regie over hun leven houden, en daarbij zoveel mogelijk in te spelen op individuele behoeften en wensen.

Compassie anno NU doe je samen

http://zin-in-zorg.nl/2016/compassie-anno-nu/

Compassie anno NU doe je samen; als cliënt en zorgprofessional, maar ook als collega’s onderling. Dit betekent onder andere dat je:

  1. opmerkzaam bent en gericht aandacht geeft
  2. de ander wil begrijpen; open, nieuwsgierig en oordeelvrij
  3. de ondersteuning biedt die de ander nodig heeft
  4. voortbouwt op de kracht en vermogens die al aanwezig zijn bij de ander
  5. actief luistert en het stellen van vragen (welke dan ook) stimuleert

Wil jij of je team ook aan de slag met compassie anno NU? Wil je werken aan je communicatieve vaardigheden (onontbeerlijk voor werken met compassie)? Wil je sparren over het handen en voeten geven aan compassievol werken bij ondersteunend personeel?

Neem dan contact met ons op. We luisteren actief naar je vraag, onderzoeken je behoefte, gaan uit van wat er al is, en komen samen tot iets moois!

Bel met met Wies Vink: 06- 51832505, of mail naar: wvink@zin-in-zorg.nl.

Werken in de zorg met Compassie

Last van compassiemoeheid?


werken-zorg-compassie/
In de zorg zien we naast compassie, ook in toenemende mate compassiemoeheid. Er zijn veel verklaringen waar deze groeiende compassiemoeheid in de zorg vandaan komt, zoals de hoge werkdruk, organisaties waar regels boven de mensen gaan en een onevenwichtige balans tussen privé en werk.

Werken in de zorg met Compassie

Compassie is een belangrijke persoonlijke drijfveer voor medemenselijkheid, maar we wisten nog weinig van het ontwikkelen en vooral behouden van compassie door training. Het department of Psychology deed er onderzoek naar. Voor de liefhebbers onderaan een link* naar het artikel, waarin een uitgebreide analyse over veranderingen in het brein en gedrag na trainingen die gericht zijn op het verhogen van de compassie.

Verschillen in beleving

Ondanks dat er vast waarheid zit in de verklaringen voor de oorzaken van de compassiemoeheid, zien we verschillen in beleving. Op één en dezelfde afdeling zien we mensen die met compassie werken en mensen die het moeilijk vinden om zich nog op de mens in de zorg te richten. Hoe zit dat?

Opvallend is dat de medewerkers die hun taken op de automatische piloot doen, vaak geen mogelijkheden meer zien om invloed uit te oefenen in hun werk. Ze gaan zelf richting het slachtofferschap. Training kan dan een belangrijk hulpmiddel zijn om dat te keren, maar ook de zorgreflectie en een goed werkschema zijn belangrijk.

Mensen in de zorg hoeven niet te leren wat compassie is, maar persoonlijk leiderschap en het bijpassende groepsgedrag is onontbeerlijk, om de motivatie waarom zij ooit aan dit werk begonnen zijn te behouden. Waar het om gaatis werken in de zorg met Compassie.

Aan de slag met jezelf en je team

Vraag jij je ook af hoe jij en jouw team met compassie

  • het initiatief weer kunnen pakken?
  • invloed kunnen uitoefenen?
  • de cliënt weer centraal kunnen krijgen?
  • van betekenis kunnen zijn voor de bewoners?

…dan is het tijd om aan de slag te gaan met jezelf en je team!

Want dat vitale en meelevende team is er onder de oppervlakte nog steeds, ook als deze kwaliteiten even  niet zo zichtbaar zijn.

Wij werken er graag aan mee, bijvoorbeeld door training, coaching en zorgreflectie. Meer weten?

Neem contact met ons op met wies Vink 06-51832505 of wvink@zin-in-zorg.nl

*Artikel lezen over effect op de hersenen door compassietraining? Even doorbijten, maar reuze interessant: Aantoonbaar effect op de hersenen door compassietraining
http://brainimaging.waisman.wisc.edu/publications/2013/WengCompassionPsychSci.pdf