Feedback geven en ontvangen bekende begrippen toch?

Feedback geven en ontvangen – bekende begrippen, toch? Maar wat is feedback nu eigenlijk? Shirley Poerner en Karen Masseti  geven de volgende definitie van feedback.

zizi gemeente“De informatie die je geeft aan collega’s en teamleden over hun prestaties en hun werkgerelateerd gedrag om hen te helpen individuele, groeps- en organisatiedoelen te bereiken”. 

In dit artikel poneren we de stelling:
“ Feedback geven en krijgen heeft alleen zin als het concreet is”.

Feedback geven en ontvangen bekende begrippen toch?

Iedereen kent wel uitspraken als:

 • “Die overdracht van je gaat gewoon niet goed. Let er voortaan op.”
 • “Ik vind dat je wat communicatiever kan zijn met familieleden. Je weet wel wat ik bedoel.”

Deze uitspraken zijn pogingen je gedrag te veranderen, maar wel slechte. Ze geven de ontvanger van de feedback niet genoeg specifieke informatie om zijn of haar acties te kunnen veranderen. Het beste wat de ontvanger in deze gevallen kan doen is het nog eens proberen, maar zonder concrete informatie zal die poging slechts een schot voor de boeg zijn. Dit is een verspilling van tijd en ook slecht voor het moreel.

Voordat je feedback geeft aan een ander is het zaak je zoveel mogelijk specifieke informatie te herinneren over de actie, die je wilt bijsturen of bevestigen (complimenteren). Je kunt beginnen met wat, wanneer, waar, wie en hoe te bepalen:

 • Wat is er gebeurd?
 • Waar en Wanneer is dit gebeurd?
 • Wie was er bij betrokken?
 • Hoe beïnvloedde dit de situatie of de anderen? Wat voor effect had dit?

Een alternatief voorbeeld van feedback geven

http://zin-in-zorg.nl/2014/feedback-geven-en-ontvangen-bekende-begrippen-toch/Bekijk met deze vragen in gedachten dit alternatief voor het tweede voorbeeld: 

Als je met een cliënt bezig bent en familie komt binnen, dan zien ze je op een zorgzame manier met hun vader of moeder bezig, maar vanuit jezelf praat je niet met de familie van.

Je zegt alleen maar wat als je iets gevraagd wordt. Dit deed je ook vanochtend toen de dochter van meneer van Zuilen binnen kwam. Je begroette haar kort en daarna richtte je je weer helemaal op haar vader. Pas toen de dochter vroeg hoe het ging, en wat vader gedaan had, vertelde je dat haar vader die ochtend naar muziek had geluisterd en ervan genoten had. De dochter liet duidelijk blijken blij te zijn met deze informatie.

Ik zou graag willen dat als een familielid binnen komt, je ze niet alleen begroet, maar ook bedenkt wat je hen kan vertellen over hun dierbare. Of dat je bijvoorbeeld vraagt hoe het met de dochter gaat. Kortom, ik wil graag dat jij gaat nadenken over wat jij kan doen om contact te leggen met de familie.

In dit voorbeeld krijgt de ontvanger van de feedback heel concreet te horen wat hij gedaan heeft (alleen maar praten met dochter als deze haar wat vraagt); waar en wanneer (toen dochter op bezoek kwam tijdens verzorging van vader); wie erbij betrokken zijn (de familie); en wat voor effect dit had op de situatie (nauwelijks contact met familie, als deze zelf niet als eerste komt, laat je een kans liggen om contact te leggen).

Zeker in de huidige tijd waarin efficiëntie  en kwaliteit van zorg doelen zijn die hand in hand moeten gaan, is het geven en krijgen van feedback onontbeerlijk. Je moet weten wat je goed doet en wat nog niet. En dan moet je ook echt weten WAT je dan moet vasthouden en WAT je dan precies moet veranderen. Je hebt dus details en concrete voorbeelden nodig.

Je kunt pas je doelen bereiken, veranderen wat beter kan en behouden wat goed is, als je specifieke informatie krijgt.
Het is dus slim om,  als je vage feedback krijgt, door te vragen naar details. Als je feedback geeft is het belangrijk om zo specifiek mogelijk te zijn. Een ander kan zijn gedrag pas aanpassen als hij of zij weet waar het over gaat.

Wat is jouw ervaring met feedback geven of ontvangen? Laat hieronder je reactie achter.

Wil je leren op een goede, zinvolle manier feedback te geven, maar ook te ontvangen, informeer naar de training Feedback geven en ontvangen…. Contactpersoon Wies Vink. Je kunt mij mailen op wvink@zin-in-zorg.nl of bellen 06-51832505.

Zin-in-Zorg – Contact  www.zin-in-zorg.nl 

Huisartsen doktersassistenten en chauffeurs over feedback

http://zin-in-zorg.nl/2014/huisartsen-doktersassistenten-en-chauffeurs-over-feedback/In dit artikel laten we huisartsen, doktersassistenten en chauffeurs van een huisartsenpost in een ziekenhuis aan het woord over teamwerk in de zorg en feedback. Een team van huisartsen, doktersassistenten en chauffeurs ging met elkaar in training.

Zij werken intensief samen met elkaar, als huisarts, doktersassistent en chauffeur in steeds wisselende samenstellingen. Je ziet en hoort dingen die je opvallen aan elkaars werkwijze. Hoe reageer je wanneer zaken je opvallen in de hectiek van je dienst ? Lees hieronder hun ervaringen uit de training.

Om teamwerk te leveren zijn 3 zaken belangrijk:

 1. Een gedeelde, heldere ambitie en visie op zorg.
 2. Antwoord op de vraag: Hoe geven we onze ambitie handen en voeten? Wat vraagt dit van ons?
 3. De wil en de moed hebben om elkaar scherp te houden in het werken aan deze ambitie.

In deze E-zine leg ik de focus op punt 3: De wil en de moed om elkaar scherp te houden in het werken aan deze doelen. Met andere woorden: feedback geven en feedback ontvangen, om samen betere zorg en aandacht te geven.

Feedback geven belangrijk, maar doen we het ook echt?

Feedback is een onderwerp dat leeft. Velen vinden dat het leren van elkaar, elkaar (bij)sturen door commentaar te geven, elkaar versterken met zowel verbeterpunten  als complimenten belangrijk is.

Maar het daadwerkelijk doen…., dat is een heel ander verhaal. Een communicatietrainer stelt dan al snel de vraag: “Hoe kan het dat je zegt dat je feedback belangrijk vindt…..maar het in de praktijk niet vaak geeft, en ook moeite hebt het te ontvangen? Hoe belangrijk is het dan voor je? Wat houdt je tegen? Of, waarom verander je je gedrag dan niet?“

Een belangrijke reden tot daadwerkelijk veranderen is dat je het nut van de verandering inziet. Je gaat dus bijvoorbeeld wél meer feedback geven of meer openstaan voor feedback van anderen, als je daadwerkelijk denk dat het ‘nieuwe’ gedrag je wat oplevert.

Daarom krijgen de deelnemers ter voorbereiding op onze feedbacktraining  een korte inventarisatieopdracht gemaild. Eén van de vragen daarin is:

“Wat zal vaker feedback geven en het meer openstaan voor feedback ontvangen je gaan opleveren?”

Huisartsen doktersassistenten en chauffeurs over feedback

Ik wil graag een aantal antwoorden van deelnemers delen:

 • “Een betere samenwerking. Duidelijkheid. Geen opkropping van irritaties” – doktersassistent
 • “Van elkaar leren waardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt en de onderlinge sfeer diepgang krijgt” – huisarts
 • “ Dat ik een prettige samenwerking heb met een persoon en dat we elkaar respecteren In ons werk” – chauffeur
 •  “Een prettige omgangsfeer. Dus meer werkplezier. Daarnaast kwaliteitsverbetering” – huisarts
 • “Ik hoop dat het me zal opleveren dat het werk soepeler en efficiënter zal lopen. Dat je de inefficiënte zaken of dingen die irritaties opleveren eruit kan halen” – doktersassistent

Deze reacties zijn afkomstig van medewerkers van de huisartsenpost in een ziekenhuis. Zij hebben samen – dus huisartsen, assistenten en chauffeurs – de feedbacktraining gevolgd.

Nog nooit eerder samen in training. Spannend!

Ze hadden nog nooit samen in een training gezeten. Extra spannend, omdat het nu ook nog op het gebied van communicatie was, in een organisatie waarin een duidelijke hiërarchie gevoeld werd.

huisartsenpostVerreweg de meeste deelnemers konden heel goed aangeven waarom zij feedback geven en ontvangen belangrijk vonden. Maar waarom gaven ze dan toch minder feedback dan wat zij wilden, of vonden ze het toch best moeilijk om feedback te ontvangen?

Hieronder geven we een aantal antwoorden van dezelfde groep op onze vraag:

“Wat houdt je tegen om feedback te geven, of waarom vindt je feedback ontvangen toch lastig?”

Huisartsen doktersassistenten en chauffeurs over feedback:

 • “Ik krijg snel het gevoel dat als ik feedback geef ik onaardig ben. Dit weerhoudt me er namelijk vaak van om feedback te geven.”(huisarts)
 • “Ik ben iemand die snel de neiging heeft om in discussie te gaan, het uit te leggen als ik ergens feedback op krijg. Tikje emotioneel ook. Ik denk dat ik daarom mensen kan afschrikken die mij feedback te geven.” (doktersassistent)
 • “Ik heb het vaak erg druk en dan laat ik het zitten. In de hectiek ben ik ook soms geïrriteerd en dan weet ik dat feedback vaak verkeerd mijn mond uit komt en dat ik mensen kwets. Ik ben het dus minder gaan doen.” (huisarts)
 • “Ik vind het lastig om feedback te geven aan een persoon die boven mij staat. Ik heb best veel ervaring met visites, leer veel van de verschillende artsen die ik aan het werk zie. Soms zie je dan wel eens dingen, maar dan zeg ik vaak niets omdat ik niet weet of ze wel feedback van mij willen hebben.” (chauffeur)
 • “Bij mensen die zelfverzekerd zijn of in mijn ogen arrogant overkomen kruip ik bij voorbaat in mijn schulp en durf ik minder open te zijn”. (doktersassistent)
 • “Ik vind het moeilijk om een open houding te hebben voor ontvangen feedback of kritiek.  Om echt naar de ander te willen luisteren” (huisarts)

Gelukkig, want feedback geven en ontvangen kan je heel goed leren

Een scala aan redenen waarom feedback geven en ontvangen in de praktijk niet zo makkelijk is als je wel zou willen. Persoonlijkheid speelt hierbij een rol zoals onzekerheid en je snel aangevallen voelen. Maar ook gebrek aan vaardigheden en oefening.

En dat is jammer, omdat feedback geven en feedback ontvangen vaardigheden zijn die heel goed aan te leren en aan te scherpen zijn.

En als je het samen doet, zoals bijvoorbeeld dit team van de huisartsenpost van een ziekenhuis, dan levert de training niet alleen meer begrip voor elkaars situatie en reactie op, maar ook herkenning: “Oh, heeft een huisarts dat ook?”

Een training feedback geven en ontvangen levert een grote bijdrage  aan een cultuurverandering en maakt echt teamwerk mogelijk!

Of zoals één van de deelnemers verwoordt:

“Wat het mooiste is wat ik wil dat de training ons oplevert is dat feedback een positieve klank krijgt. Je mag van elkaar leren om samen een betere zorg te bieden. Deze kansen moet je grijpen.”

Zin-in-Zorg heeft een speciale training ontwikkeld voor ‘gemixte  teams’ zoals voor zorgteams en paramedici, een medisch centrum, gezondheidscentrum of huisartsenpost. Super effectief en leuk!

Meer weten?

Mail je vragen naar wvink@zin-in-zorg.nl

Reageer

Wil je met ons delen wat jouw ervaringen zijn met feedback ontvangen en geven? Geef hieronder je reactie:

Nog geen abonnee? Ontvang direct het nieuwste artikel in je mailbox. Meld je hier aan

Omgaan met werkdruk en feedback

De zorg is mensenwerk. Met elkaar maken we de kwaliteit: Van elkaar leren in het team, maar ook van je cliënten en hun naasten… Het klinkt zo logisch. Toch is het in de praktijk niet altijd makkelijk, om feedback te geven of feedback te ontvangen: Een vaardigheid om bij te houden en steeds weer van te leren.

Omgaan met werkdruk en feedback bijvoorbeeld op afdeling ‘Kamperfoelie’. Iedereen in het team weet dat  het steeds dezelfde mensen zijn die de bewoners ondersteunen bij het douchen, het sanitair eens extra doen en de andere zware klussen op zich nemen. Steeds weer beklagen zij zich bij het afdelingshoofd en familie over de drukke werkzaamheden. Teamleden die druk doen, maar niet aan de zwaardere taken toekomen, worden niet aangesproken of in de werkdrukanalyse betrokken. Een gemiste kans. De teamleider heeft het probleem maar half door en staat met de rug tegen de muur.

Hoe goed en duidelijk zou het zijn als de mensen in dit team elkaar op een duidelijke en constructieve manier kunnen aanspreken, naar elkaar kunnen luisteren en het werk anders gaan verdelen?

Gelijk al met Feedback aan het werk?

4 tips bij het: Omgaan met werkdruk en feedback

 • Geef feedback over wat iemand daadwerkelijk kan veranderen
 • Wees concreet, specifiek en houd je bij de feiten
 • Geef het effect aan, dat de ander op je heeft. Is vaak voldoende en beter dan advies over wat hij/zij had moeten doen
 • Stel je open op en accepteer dat je waarnemingen misschien niet helemaal kloppen

4 tips bij het ontvangen van Feedback:

 • Zie de feedback als een kans om te leren
 • Wacht tot iemand is uitgepraat voordat je reageert
 • ‘Ja maar’ is taboe
 • Vraag door: ‘Wat bedoel je precies?

Meer doen en leren? Een training  en coaching on the job van Zin-in-Zorg is dan een goede interventie.

Wil jij de werkdruk ook oplossingsgericht met elkaar bespreken en  de juiste vaardigheden en kennis  daarvoor opdoen? Neem dan nu contact met ons op. Wies Vink, wvink@zin-in-zorg.nl, 06-51832505.

Meer weten over feedback? Lees hier over Feedback Geven en Ontvangen
en de training Prettig assertief

Nog geen abonnee? Ontvang direct het nieuwste artikel in je mailbox. Meld je hier aan