Netwerk activering en persoonlijke verzorging geen logische combinatie

Eerder Geplaatst op 24 oktober 2013 door Astrid Buis

De juiste balans tussen formele en informele zorg. Eén van de bakens in ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ die worden toegepast bij de uitvoering van de Wmo. Wat is dat precies?

http://zin-in-zorg.nl/2013/sociale-activering-persoonlijke-zorg-wmo/Het komt er op neer dat er samenwerking en balans is tussen de professionele zorgverlener en het onbetaalde netwerk van de cliënt.

Onbetaald netwerk? Dat zijn de mantelzorg, vrijwilligers, buurtgenoten en familie.  Het is dus de bedoeling dat de zorgverlener minder gaat doen en de cliënt en zijn/haar netwerk meer zelf gaan oplossen.

Netwerk activering en persoonlijke verzorging geen logische combinatie

Vaak doemen dan nu schrikbeelden op:

 • Moet ik de buren van mijn cliënt vragen om haar te wassen?
 • Mijn kinderen wonen aan de andere kant van het land, wie zorgt er straks voor mij?
 • Ik heb een full-time baan en een gezin. Het is voor mij onmogelijk om dagelijks bij mijn ouders langs te gaan.

Vanuit de politiek wordt steeds weer geroepen dat het niet de bedoeling is dat we onze oude buurman gaan douchen?

‘Pffffffff…gelukkig. Maar wat dan wel?’

De vraag van een burger zal steeds vaker integraal en in de breedte worden benaderd. Laten we een voorbeeld nemen: Op huisbezoek bij mevrouw De Vries die graag twee keer in de week gedoucht wil worden. Bij deze intake vallen je ook andere zaken op: De vuilniszak wordt niet buitengezet, de garderobe van mevrouw is kapot en vuil, zij komt niet meer buiten en de etenswaren in de koelkast zijn zwaar over de datum.

Het bespreekbaar maken van deze onderwerpen is onderdeel van het werk van de zorgprofessional. Waarbij het ook nog de kunst is van ons vak om oordeel en eigen waarden en normen niet te projecteren op je cliënt. Vroeger maakten we samen met de cliënt uit het voorbeeld en eventueel mantelzorg een zorgplan en werd er met hogere regelmaat vaker per week zorg ingezet.

Nu worden dit soort vraagstukken in relatie met de omgeving opgelost en aangepakt.

‘O.k. lekker beleidszinnetje, maar wat betekent dat?’

Het bespreekbaar maken, signaleren en het douchen van deze cliënt blijft het terrein van de professional. Samen met de cliënt, welzijn, een vrijwilliger, de familie en de buren werk je aan de zelfredzaamheid en ondersteuning die het mogelijk maken dat mevrouw De Vries thuis kan blijven wonen.

‘Hoe gaat het in 2016?’

In 2016 wordt er meer ingezet op zelfredzaamheid, eigen kracht, sociaal netwerk en welzijn.

 • De buren zetten de vuilnisbak buiten en wandelen 1x per week met mevrouw mee naar de filmavond op de ontmoetingsplek, een vrijwilliger loopt ’s avonds met haar terug.
 • De kinderen zijn betrokken bij het op orde houden van de kleding en hebben nu een digitale agenda, zodat de bezoeken beter worden afgestemd.
 • Er is een instructie met pictogrammen gemaakt voor mevrouw. Zij kan hierop kijken hoe ze zich ’s morgens en ’s avonds kan aan- en uitkleden.
 • In de keuken hangt een dergelijke instructie voor het koffiezetten.
 • Verder is er gekeken naar de huishoudelijke hulp. Mevrouw kan de hulp zelf betalen, maar heeft geen idee waar er één te vinden. Via een erkend bemiddelingsbureau voor huishoudelijke hulp komt er 2 uur in de week hulp. De bemiddeling is betaald door de gemeente, het loon door mevrouw zelf.
 • 5 x per week eet mevrouw tussen de middag in het buurtrestaurant. Zij wordt opgehaald door een buurtbewoner met een lichte verstandelijke beperking die het leer-werktraject niveau 1 volgt.

‘Ach… op papier klinkt het allemaal prachtig, maar wat kan ik als verzorgende hieraan bijdragen?’

In deze toekomst zal er een ander beroep worden gedaan op jouw competenties en vaardigheden. Het is goed om kritisch te blijven op de grenzen van de participatiesamenleving, maar nog belangrijker om er nu al mee aan de slag te gaan.

Wil jij en jouw team aan de slag met coaching, netwerkactivering en het organiseren van arrangementen in de wijk? Een bijdrage leveren aan de wijkgerichte aanpak!

Wil je weten hoe het staat met jouw competenties en de Wmo? Dat kan! Vraag dan informatie aan over onze competentiemetingen.

Neem vrijblijvend contact met mij op: Wies Vink,  wvink@zin-in-zorg.nl. 06-51832505

Lees ook deze blogs:

Wmo, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Participatiewet, vraag jij je ook af

Zin-in-Zorg en de gemeente

Zin in maatschappelijke ondersteuning: ‘Van zorgen voor naar zorgen dat….’,  participatiesamenleving en Leren werken..

Wmo, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Participatiewet, vraag jij je ook af

Wat een prachtige woorden, maar:

 • Welke stappen kunnen we nu zetten om daar naar toe te werken?
 • Hou bouw je een relatie op met de gemeente?
 • Wat kunnen wij in ons team doen, om de omslag te maken?
 • Buren, familie en vrienden betrekken bij de zorg? Hoe doe je dat?

Waar te beginnen?

Zin-in-Zorg denkt en doet met je mee over het werken met de gemeente en haar burgers.

Samen met jou geven we hier graag invulling aan, bijvoorbeeld:

 • “Zelfredzaamheid, jouw zorg!”. Het samenstellen van Wmo arrangementen en versterken van zelfredzaamheid → Lees meer
 • “Werken aan je Wmo-competenties”: coaching, activeren, onderhandelen en ondernemen → Lees meer
 • “Samenwerken met de gemeente” Relaties leggen, acquisitie en resultaatgericht onderhandelen → Lees meer
 • “Thuis wonen met dementie.” Arrangementen, risico’s en betrekken omgeving →Lees meer
 • “Wmo spirit en het wijkteam” Hoe organiseer je als leidinggevende en/of als team de Wmo spirit op het werk? Met andere woorden hoe kantelt jouw team? → Vraag informatie aan
 • Vrijwilligers coachen en binden → Vraag informatie aan

Onze visie op werken aan zelfredzaamheid:

Het versterken van zelfredzaamheid, uitgaan van wat wel kan en eigen regie bieden veel kansen voor de inwoners van gemeenten. Ook voor professionals wordt het werk afwisselender en biedt meer uitdaging dan voorheen.

De uitdaging zal steeds zijn om je zelf als professional overbodig te maken en gelijkertijd een vinger aan de pols te houden.

Zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis. Dat is de opdracht van de professional in de wijkgerichte aanpak voor zorg en welzijn. Een verrijking van jouw vak.
Lees hier het voorbeeld over de verjaardag van Marco en hoe mevrouw De Vries met hulp van haar omgeving langer thuis kan blijven wonen.

Aan het werk in de gemeente? Bel met Wies Vink 06-51832505 of mail: wvink@zin-in-zorg.nl

Ken je iemand die dit artikel ook interessant vindt?  Stuur door naar een vriend   

Hoe zorgreflectie leiderschap kan versterken

Reflectie is één van de belangrijkste schakels om zelfstandig te leren. Er zijn diverse definities van reflectie te vinden in literatuur en op internet. Wij verstaan eronder: bewust terugkijken op je eigen handelen, om van te leren.

“Reflectie is een bewust en weloverwogen proces van denken over en interpreteren van ervaringen met als doel het eigen handelen beter te leren doorgronden en hiervan te leren.”

Kwaliteit van zorg vergroten door reflecteren

Je kwaliteit van zorg wordt aanzienlijk vergroot wanneer je op regelmatige basis nadenkt over je ervaringen van alle dag. Wat is de uitwerking van jouw handelen op de cliënt, zijn familie, op je collega’s en de organisatie? Vanuit welke normen en waarden handelde je? Leidde jouw handelen tot het gewenste resultaat? Wat zijn je eigen gevoelens daarover?

Word je geleefd?

Hoe zorgreflectie leiderschap kan versterkenEr zijn dagen of soms weken bij dat je het gevoel hebt dat je geleefd wordt en je ervaart dat je geen invloed hebt. Tijd nemen om te reflecteren met je collega’s lijkt dan niet te kunnen…. Maar even stil staan levert veel op: de koers opnieuw bepalen.

Zelf aan het stuur staan geeft namelijk een heel ander gevoel. Tijdens de zorgreflectiebespreking krijg je helder: Wat ga ik vandaag anders doen?

Mooi meegenomen is dat je met zorgreflectiemethodiek ook meteen invulling leert geven aan de uitgangspunten van de participatiesamenleving. Er wordt van ons allemaal een andere invulling van de zorg gevraagd. Van zorgen voor naar zorgen dat…

Hoe zorgreflectie leiderschap kan versterken

Willen jij en je collega’s werken aan het versterken van je persoonlijk leiderschap? Aan de slag met de Zorgreflectiemethodiek? Of het train-de-trainer traject? Lees hier verder of neem contact op met mij: wvink@zin-in-zorg.nl

Volgende keer: Leiderschap en zorgreflectie en dementie