Beter samenwerken na een conflict

http://zin-in-zorg.nl/2012/beter-samenwerken-na-een-conflict/Een soepel draaiend team met vaste duidelijke afspraken en taakverdeling, daar kun je op bouwen. Je krijgt er energie van en gaat met plezier naar je werk, want je kunt zo veel mogelijk tijd aan je cliënten besteden.

Wat nu als die taken die jij graag doet, veranderen? Wat is het effect wanneer wetten of maatregelen wijzigen? 

In dit artikel hoe verschil in inzicht opbouwend kan zijn en je er zelfs meer vertrouwen van krijgt. Laat ons weten waar jij tegenaan loopt en hoe je verschil van inzicht oplost. We lezen je reactie graag onderaan het artikel.

Beter samenwerken na een conflict

Schrik niet, laat je Google zoeken naar ‘veranderingen zorg 2012′, dan krijg je 1.360.000 resultaten tot je beschikking. Iedereen die werkzaam is in de zorg zal beamen dat de zorgsector sterk in beweging is. Ook patiënten, cliënten of begeleidende familie en vrienden ondervinden de gevolgen van de veranderingen.

Als je aan zorgprofessionals vraagt wat de veranderingen in het werk met hun doen dan krijg je een scala aan reacties. Je hoort: “ik ben moe”, “ik voel me steeds meer beperkt”, “ik ben bang om niet mee te kunnen” of, “soms is het gewoon niet duidelijk wat ze van me willen”. Terwijl anderen zeggen: “ik maak er het beste van”, “ik zie het wel als een uitdaging”, “ik heb last van het geklaag en wil mijn energie richten op het vinden van creatieve oplossingen”.

Duidelijk is in ieder geval wel dat de veranderingen van de afgelopen jaren en de veranderingen die er nog aan zitten te komen de zorgprofessional niet ongemoeid en onberoerd laten. Dit komt niet in de laatste plaats door de effecten die deze maatregelen op de beschikbare zorg voor hun cliënten hebben.

Veranderingen bron van irritatie en conflicten

http://zin-in-zorg.nl/2012/beter-samenwerken-na-een-conflict/Het doorvoeren van veranderingen heeft ook nog een ander effect: het ontstaan van irritatie en conflicten.

Miscommunicatie binnen teams, tussen afdelingen, tussen leidinggevenden en medewerkers, tussen leidinggevenden onderling…

Zin-in-Zorg traint en coacht zorgprofessionals hoe met conflicten om te gaan en/of hoe conflicten te voorkomen. Doel is: Beter samenwerken na een conflict.

In een door ons regelmatig gebruikte DVD van TFC geeft Jim Murphy, een expert op het gebied van conflicthantering, aan dat conflicten een onvermijdelijk gevolg zijn van veranderingen.

Murphy ziet wrijving en conflicten als een bijproduct van groei, verandering of innovatie. Daarnaast geeft Dr. Kenneth W. Thomas aan dat van zowel leidinggevenden als medewerkers wordt verwacht dat zij met een verscheidenheid aan mensen kunnen samenwerken, die elk op hun eigen manier met veranderingen omgaan.

De vraag is dus niet óf we met conflicten te maken krijgen, maar hoe we ermee moeten omgaan. Het verleden heeft uitgewezen dat conflicten, mits er goed mee omgegaan wordt, kunnen leiden tot afstemming en balans in het team. Als we wrijving zien als iets positiefs, en niet als een bedreiging, dan leren we de vernieuwende, constructieve kracht van het conflict zien en benutten.

Verschil in inzicht en discussie kan opbouwend zijn

Verschil in inzicht en discussie kan opbouwend zijn als ze ons helpen problemen op te lossen. Wanneer we leren ons standpunt met goede argumenten te onderbouwen, krijg je daardoor ook meer zelfvertrouwen. Meningsverschillen en conflicten zijn negatief als we de situatie uit de hand laten lopen. Dan daalt de productiviteit en onze relaties met anderen verslechteren.

Het gaat er dus om constructief om te gaan met onderlinge aanvaringen. Zeker in tijden van grote veranderingen zal dit bijdragen aan een gezonder, productiever en prettiger werkomgeving voor alle zorgprofessionals.

Ben jij een zorgprofessional die:

  • meer inzicht wil krijgen wat conflicten zijn en hoe ze ontstaan?
  • helder wil krijgen hoe hij/zij zelf omgaat met onenigheid?
  • vaardigheden in het constructief omgaan met conflicten verder wil ontwikkelen?
  • de geleerde vaardigheden op dit gebied aan de praktijk wil toetsen met een Zin-in-Zorg coach-on-the-job?
  • mogelijke conflictsituaties eerder op het spoor wil zijn?
  • onder begeleiding van een Zin-in-Zorg trainer, een positieve wending aan de (sluimerende) onenigheid in zijn/haar team wil geven?

Neem dan eens contact met Wies Vink op en leg je situatie en vragen voor. Zin-in-Zorg denkt graag mee!