Netwerk activering en persoonlijke verzorging geen logische combinatie

Eerder Geplaatst op 24 oktober 2013 door Astrid Buis

De juiste balans tussen formele en informele zorg. Eén van de bakens in ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ die worden toegepast bij de uitvoering van de Wmo. Wat is dat precies?

http://zin-in-zorg.nl/2013/sociale-activering-persoonlijke-zorg-wmo/Het komt er op neer dat er samenwerking en balans is tussen de professionele zorgverlener en het onbetaalde netwerk van de cliënt.

Onbetaald netwerk? Dat zijn de mantelzorg, vrijwilligers, buurtgenoten en familie.  Het is dus de bedoeling dat de zorgverlener minder gaat doen en de cliënt en zijn/haar netwerk meer zelf gaan oplossen.

Netwerk activering en persoonlijke verzorging geen logische combinatie

Vaak doemen dan nu schrikbeelden op:

 • Moet ik de buren van mijn cliënt vragen om haar te wassen?
 • Mijn kinderen wonen aan de andere kant van het land, wie zorgt er straks voor mij?
 • Ik heb een full-time baan en een gezin. Het is voor mij onmogelijk om dagelijks bij mijn ouders langs te gaan.

Vanuit de politiek wordt steeds weer geroepen dat het niet de bedoeling is dat we onze oude buurman gaan douchen?

‘Pffffffff…gelukkig. Maar wat dan wel?’

De vraag van een burger zal steeds vaker integraal en in de breedte worden benaderd. Laten we een voorbeeld nemen: Op huisbezoek bij mevrouw De Vries die graag twee keer in de week gedoucht wil worden. Bij deze intake vallen je ook andere zaken op: De vuilniszak wordt niet buitengezet, de garderobe van mevrouw is kapot en vuil, zij komt niet meer buiten en de etenswaren in de koelkast zijn zwaar over de datum.

Het bespreekbaar maken van deze onderwerpen is onderdeel van het werk van de zorgprofessional. Waarbij het ook nog de kunst is van ons vak om oordeel en eigen waarden en normen niet te projecteren op je cliënt. Vroeger maakten we samen met de cliënt uit het voorbeeld en eventueel mantelzorg een zorgplan en werd er met hogere regelmaat vaker per week zorg ingezet.

Nu worden dit soort vraagstukken in relatie met de omgeving opgelost en aangepakt.

‘O.k. lekker beleidszinnetje, maar wat betekent dat?’

Het bespreekbaar maken, signaleren en het douchen van deze cliënt blijft het terrein van de professional. Samen met de cliënt, welzijn, een vrijwilliger, de familie en de buren werk je aan de zelfredzaamheid en ondersteuning die het mogelijk maken dat mevrouw De Vries thuis kan blijven wonen.

‘Hoe gaat het in 2016?’

In 2016 wordt er meer ingezet op zelfredzaamheid, eigen kracht, sociaal netwerk en welzijn.

 • De buren zetten de vuilnisbak buiten en wandelen 1x per week met mevrouw mee naar de filmavond op de ontmoetingsplek, een vrijwilliger loopt ’s avonds met haar terug.
 • De kinderen zijn betrokken bij het op orde houden van de kleding en hebben nu een digitale agenda, zodat de bezoeken beter worden afgestemd.
 • Er is een instructie met pictogrammen gemaakt voor mevrouw. Zij kan hierop kijken hoe ze zich ’s morgens en ’s avonds kan aan- en uitkleden.
 • In de keuken hangt een dergelijke instructie voor het koffiezetten.
 • Verder is er gekeken naar de huishoudelijke hulp. Mevrouw kan de hulp zelf betalen, maar heeft geen idee waar er één te vinden. Via een erkend bemiddelingsbureau voor huishoudelijke hulp komt er 2 uur in de week hulp. De bemiddeling is betaald door de gemeente, het loon door mevrouw zelf.
 • 5 x per week eet mevrouw tussen de middag in het buurtrestaurant. Zij wordt opgehaald door een buurtbewoner met een lichte verstandelijke beperking die het leer-werktraject niveau 1 volgt.

‘Ach… op papier klinkt het allemaal prachtig, maar wat kan ik als verzorgende hieraan bijdragen?’

In deze toekomst zal er een ander beroep worden gedaan op jouw competenties en vaardigheden. Het is goed om kritisch te blijven op de grenzen van de participatiesamenleving, maar nog belangrijker om er nu al mee aan de slag te gaan.

Wil jij en jouw team aan de slag met coaching, netwerkactivering en het organiseren van arrangementen in de wijk? Een bijdrage leveren aan de wijkgerichte aanpak!

Wil je weten hoe het staat met jouw competenties en de Wmo? Dat kan! Vraag dan informatie aan over onze competentiemetingen.

Neem vrijblijvend contact met mij op: Wies Vink,  wvink@zin-in-zorg.nl. 06-51832505

Lees ook deze blogs:

Bruggenbouwers in de wijk, die hebben we nodig!

bruggenbouwers-in-de-wijk-die-hebben-we-nodigDe afgelopen weken ben ik op verschillende momenten bezig geweest met bruggenbouwers in de wijk. Of te wel, mensen die verbinden: partijen bij elkaar brengen.

Mensen activeren en stimuleren om eigen verantwoordelijkheid te nemen en samen iets voor elkaar te krijgen.

Twee van deze momenten wil ik met jullie delen. Bruggenbouwers in de wijk, die hebben we nodig!

De Sociaal werker als bruggenbouwer

Allereerst zijn we binnen Zin-in-Zorg bezig geweest met de rol van de sociaal werker in de wijk. En dan met name hoe je sociaal werkers kan versterken in hun vaardigheden om hun rol als bruggenbouwer in de wijkgerichte aanpak te verstevigen. Hierbij richten we ons op het HOE.

 • HOE kan je expertise en toegevoegde waarde van het sociaal werk beter voor het voetlicht brengen.
 • HOE kan je in een duidelijk verhaal vertellen dat jij als sociaal werker de zelfredzaamheid van de buurt vergroot door stimuleren, activeren en ondersteunen. Kortom:
 • HOE zet  je je als bruggenbouwer op de kaart en kan je dus daadwerkelijk meer voor de wijk betekenen als sociaal werker.

Tip: Wil je meer weten over de rol van het sociaal werk in de wijk? Lees dan ook eens de `10 redenen om voor sociaal werk te kiezen van de campagne ‘Sociaal werk doe je met Sociaal werkers!

Bruggenbouwers in Finsterwolde

Een tweede moment dat er bruggenbouwers op mijn pad kwamen was afgelopen week. Ik heb toen de NCRV documentaire ‘De brief van de burgemeester’ gezien, met in de hoofdrol de bewoners van de Middenweg in Finsterwolde, gemeente Oldambt. Daar zag ik de volgende bruggenbouwers aan het werk:

De burgemeester van Oldambt komt als eerste bruggenbouwer in beeld. De burgemeester heeft signalen gekregen dat er op de Middenweg sprake is van burenruzies, vervuiling en vereenzaming. Daarom  schrijft hij alle bewoners een brief waarin hij hen een Eigen Kracht conferentie aanbiedt om de problemen met elkaar op te lossen.

Binnen enkele weken verschijnt daardoor de volgende bruggenbouwer in beeld: de Eigen Kracht coördinator. Deze gaat bij alle bewoners langs om de problemen in de straat te inventariseren en vraagt twee buurvrouwen om nog eens verder te praten met hun buren over wat zij anders zouden willen zien in hun straat. Door deze vraag zijn er twee nieuwe bruggenbouwers geboren..

http://zin-in-zorg.nl/2014/bruggenbouwers-in-de-wijk-die-hebben-we-nodig/De coördinator organiseert vervolgens een bijeenkomst – een eigen kracht conferentie – zodat de bewoners een plan kunnen maken om de problemen op te lossen. Niet alleen de bewoners blijken onderdeel van het probleem en de oplossing te zijn, maar ook de woningbouwvereniging en de gemeente zijn nodig. Gezamenlijke actie is dus gewenst.

Bruggenbouwers in de wijk, die hebben we nodig!

Na de ‘Eigen Kracht’ conferentie zit het werk van de eigen kracht coördinator erop. Twee buurvrouwen zetten hun rol als bruggenbouwer voort. Zij slaan niet alleen bruggen met en tussen de bewoners, maar houden de straat ook in verbinding met de woningbouwvereniging en de gemeente. Aan het einde zie je de twee bruggenbouwsters met een paar andere buren aan tafel zitten in het stadhuis met bruggenbouwer nr 1: de burgemeester. De cirkel is rond.

Of de problemen op de Middenweg allemaal worden opgelost is aan het einde van de documentaire niet duidelijk. Maar zoals één van de buren na het gesprek met de burgemeester opmerkte: ‘Ze merken steeds meer dat het ons ernst is’. Ze zijn in gesprek en kunnen stappen maken richting de oplossing.

In deze E-zine twee verschillende verhalen over bruggenbouwers: de sociaal werkers en de bruggenbouwers van Finsterwolde. Kom jij ook bruggenbouwers tegen in de wijk, heb je zelf een verbindende rol in de wijk, of heb je ideeën over wijkgerichte aanpak, deel ze met ons! Want: Bruggenbouwers in de wijk, die hebben we nodig!

Wil je meer weten op welke manier Zin-in-Zorg sociaal werkers in hun rol van bruggenbouwer versterkt, neem dan contact met ons op!

Ook het nieuwste artikel ontvangen? Meld je hier aan.

Zin-in-Zorg – Contact  www.zin-in-zorg.nl 

Staat jouw team al in de startblokken?

In ieder beleidsstuk van gemeenten en zorgaanbieders lees je over de transitie van de begeleiding uit de AWBZ naar de gemeenten in de Wmo. Een transitie die niet alleen een overheveling is, maar ook een hervorming.

Overal hoor je kreten als ‘Wijkgerichte aanpak’, ‘Van zorgen naar activeren’, ‘Op weg naar zelfredzaamheid’, en ‘Van zorgen voor naar zorgen dat…’. Het concreet maken en in de praktijk brengen van dit beleid is een vraagstuk apart. Want:

Hoe doe je dat? en Wat vraagt dat van jou en je collega’s?

 • Staat jouw team al in de startblokken?
 • Heb jij de noodzakelijke competenties al in huis?

Wat steeds duidelijker wordt, is dat inzicht in de competenties die noodzakelijk zijn om in de Wmo ook daadwerkelijk resultaten neer te zetten uitermate belangrijk is. En welke van deze competenties heb je in huis, en waar  moet nog aan gewerkt worden? Met andere woorden: Een belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk te slagen in de transitie is doelgericht investeren in nieuwe deskundigheid van medewerkers – ook in die van de leidinggevenden en het hoger management.

Wat is een competentie?

Feitelijk gaat het altijd om een mix van kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Deze mix geeft je een vermogen om iets voor elkaar te krijgen. In een schema ziet dit er als volgt uit:

 

Competentie

 

 

Vermogen om iets voor elkaar te krijgen

 

 

Gedrag

Houding

Vaardigheden

Kennis

In de zorg verandert er veel, waardoor er nieuwe competenties onmisbaar zijn om je werk goed te doen. Het is dan ook niet meer dan logisch om, in tijden van verandering, te kijken of je competenties nog wel voldoende passen bij wat er van je gevraagd wordt.

Dit zijn onmisbare competenties om de Wmo te hervormen:

 • netwerkactivering
 • samenwerken
 • netwerken
 • lef en zelfvertrouwen tonen
 • en ondernemen.

Hierbij is het belangrijk om te weten hoe die competentie zichtbaar wordt in je werk, welk concreet gedrag daar in de praktijk bij hoort. En of  jouw gedrag daarbij in de buurt komt, of dat je je nog verder hierin dient te ontwikkelen.

Laten we eens de competentie ‘lef en zelfvertrouwen tonen’ als voorbeeld nemen:
Snel denken “Dat kan of weet ik niet” en b.v. vermijdingsgedrag vertonen of veel bevestiging vragen, past hier niet bij. Je moet juist vertrouwen op je vakmanschap en je professionele afwegingskader! Deze competentie komt heel goed van pas in een goede wijkgerichte aanpak. Je zal er namelijk meer dan ooit zelf op af moeten stappen.

Bijvoorbeeld: Een huisarts durven bellen, of een zoon vragen om in actie te komen voor zijn demente moeder. Het is niet alleen belangrijk het netwerk van je cliënt in te schakelen, maar daarnaast ook dilemma’s of zaken waar je tegen aan loopt te bespreken met het netwerk. En je zal hierbij je onderhandelingsruimte moeten pakken. Als je merkt dat je dit moeilijk vindt, ga dan in gesprek met je teamleider of manager.

Bij het voeren van functionering- of coachingsgesprekken kunnen competenties een leidraad zijn. Als leidinggevende kun je jouw medewerker coachen op zowel ontwikkeling als resultaten. De prestaties van een medewerker kunnen met behulp van competenties meer zichtbaar gemaakt worden en resultaatgerichter besproken worden.

Het werken met heldere competenties heeft nog een ander voordeel. Iedereen weet waar het over gaat als men het heeft over ‘meegaan in de kanteling’. Teamleider en verzorgende praten over het zelfde. Manager en verpleegkundige spreken dezelfde taal. Dit maakt de communicatie een stuk duidelijker.

Zin-in-Zorg draagt bij en geeft inzicht in de competenties die noodzakelijk zijn om in de Wmo daadwerkelijk resultaten te behalen. Onze on-line competentiescan meet welke competenties je al in huis hebt en welke nog meer ontwikkeld moeten worden voor een goede wijkgerichte aanpak.

Dus…,

Vindt jouw zorgorganisatie het ook belangrijk dat medewerkers meedoen in de wijk? Gaan jullie  je ook als professional voorbereiden op de kanteling? Wil je weten waar je nu staat en wat je nog kan leren?

Neem dan contact met ons op en informeer eens naar onze Competentiescan ‘Werken in de gemeenten’.  Mail naar wvink@zin-in-zorg.nl of bel 06-51832505.

Het levert je een ijzersterk startpunt op voor de samenwerking in de wijk en resultaten voor en door bewoners.

Nog een artikel lezen?
Hoe werkt ‘Van zorgen voor naar zorgen dat…’ nou eigenlijk in de praktijk?
Hoe stel je arrangementen voor persoonlijke verzorging, Wmo, participatiewet en Jeugd en Gezin samen?

Nog geen abonnee? Ontvang direct het nieuwste artikel in je mailbox. Meld je hier aan