Training Thuiswonen met Dementie

Email ons via info@zin-in-zorg.nl of bel naar 06-51832505

training-thuiswonen-met-dementieVoor mensen met dementie is herkenbare zorg en begeleiding enorm belangrijk, omdat zij daardoor langer en/of beter thuis kunnen wonen.

Niet alleen zorgorganisaties, cliënten en mantelzorg maar ook de zorgverzekeraars en de gemeenten maken zich hiervoor sterk. Om hier in de praktijk invulling  aan te geven, ontwikkelden wij de training Thuiswonen met Dementie.

Programma Training Thuiswonen met Dementie

 • Samenwerken met de cliënt, de mantelzorg, het netwerk en de andere professionals. Werken in arrangementen: het welzijn in de buurt, dagbesteding, domotica, de wijkagent, vrijwilligers, familie en last but not least de cliënt zelf.
 • Financiering in de zorg voor mensen met dementie. Met handout voor de Wmo, Zorgverzekeringswet en Wlz. Bij het samenstellen van een arrangement zijn verschillende financieringen en daarmee indicaties van toepassing.
 • Signaleren en organiseren als professional. Omgaan met de beschikbare tijd.
 • Visie en aanpak op versterking van zelfredzaamheid bij dementie. Het lerend vermogen van mensen met dementie aanspreken en benutten.thuisw2
 • Oplossingsgericht werken als methodiek. Dat is de manier om aan de slag te gaan. Dementie is immers een progressieve ziekte. Wat de ene maand werkt, is de volgende maand geen oplossing en vraagt steeds om oplossingsgerichte aanpassingen.

Na een goed trainingsprogramma is het in de praktijk brengen van het resultaat dé grote uitdaging. Met de kennis, vaardigheden en competenties opgedaan in onze training, kunnen de deelnemers slagvaardig aan het werk. Zodat de visie op het langer thuiswonen met dementie ook in de praktijk weer een impuls krijgt.

Onze aanpak in de training Thuiswonen met Dementie

In deze interactieve training staat het ‘leren door te doen’ voorop. Met andere woorden: de deelnemer past het geleerde direct toe in praktische oefeningen en het bouwen van een thuiswoon-arrangement. Om zo dicht mogelijk bij de praktijk te blijven, oefenen we met voorbeelden uit de eigen werksituatie. De deelnemer krijgt individueel advies over ontwikkelpunten. Aan het einde van de training heeft iedere deelnemer een actieplan met aandachtspunten voor zichzelf en zijn/haar bijdrage aan de organisatieaanpak ‘langer en beter thuiswonen met dementie’.

De training bestaat meestal uit 2 dagdelen en individuele helpdesk (telefonisch of per mail). De training kan aangevuld met een terugkomdag, coaching(-on-the-job), zorgreflectiemethodiek en/of met oefenen van gesprekken met familie, cliënt, buren en vrijwilligers.

Meer lezen over activering, arrangementen en oplossingen in de praktijk, lees ook deze artikelen: De vuilniszak en de maaltijden van mevrouw De Vries > en De verjaardag van Marco >

Neem contact met ons op via wvink@zin-in-zorg.nl.

Voor de aanpak in de decentralisaties bieden wij ook:

 • Training ‘Zelfredzaamheid, jouw zorg!’. Het samenstellen van wmo arrangementen en versterken van zelfredzaamheid Klik hier >
 • Werken aan je Wmo-competenties: coaching, activeren, onderhandelen en ondernemen Vraag informatie aan >
 • Verkopen, acquisitie en onderhandelen in jouw gemeente? Klik hier >
 • Langer Thuis wonen met dementie Lees dit artikel >
 • Hoe organiseer je als leidinggevende en/of als team de Wmo spirit op het werk? Met andere woorden hoe kantelt jouw team? Vraag informatie aan >
 • Vrijwilligers coachen en binden Vraag informatie aan >

Terug naar de pagina Zin-in-dementiezorg

Zin-in-Zorg – Contact – www.zin-in-zorg.nl